Samarbete med banken
i Röke >> Länk till banken 

 

 

 

Röke Sockengille
är hembygdsföreningen i det, som fram till 1951 var Röke kommun, nuvarande Röke församling plus Värsjö. Föreningen bildades i mars 1997 av en samling eldsjälar under ledning av Arne Arvidsson och hans mångåriga föreningskännedom. Arne blev sedan under fem år Sockengillets förste ordförande.

 

Hösten 1997 inköptes den nuvarande Sockenstugan av Bengt-Åke Kjelsson, en fastighet från 1887, synnerligen välbelägen mitt i Röke, mittemot kyrkan vid Bjärnum/Vittsjövägen.

 

Föreningens uppgifter är dels, att dokumentera  bygden i ord och bild, vilket resulterat i fotoböcker och videofilmer. Läs mer på sidan: Filmer och böcker

 

I arkivet finns över 4000 foton från 1870 till nutid. Filmmaterialet från 1950 och framåt
håller på att läggas över på CD. Bygdecirklars resultat finns i tio pärmar om bygdens historia. 22 fornminnen har försetts med GPS-koordinater.

 

En annan uppgift för Sockegillet är att ordna lämpliga arrangemang, internt och för allmänheten. Vårt offentliga utbud presenteras två gånger om året i bladet "Information från Röke Sockengille" och här på vår hemsida under Aktiviteter. Återkommande i programmet har under flera år varit kyrkogårdsvandringar, byavandringar, national/hembygdsdag, jul-marknad, samverkan med kyrkan vid gudstjänst 3:e advent, familjerally och loppmarknad.
Öppet hus arrangeras i Sockenstugan under varierande tema och ett par gånger om året hyr vi in oss i församlingshemmet för större bildvisnings- och underhållningsprogram.

 

 

Medlemsantalet är 330 men föreningen ser gärna nya medlemmar. Årsavgiften är 120 SEK och medlemsskap kan sökas via telefonkontakt med någon i styrelsen.

 

 

 

Styrelse 2014

Jan Berlin

ordförande 073-052 04 29

Per-Åke Sjöstedt

vice ordförande 0451-415 87

Kent Thornström

sekreterare 0451-403 15    073-436 85 00

Christina Ottoson

vice sekreterare 0435-516 06
Johnny Svensson kassör 0451-401 70 070-5407 878
Roger Lenartsson vice kassör 0451-402 92 073-377 12 61
Anna-Lena Cronvall 0435-528 18

Lennart Olsson

0451-402 88 070-688 80 41
Kontaktvägar
Adress Pl 4064 282 93 Röke
Telefon (Sockenstugan) 0451-402 04
Bankgiro 5185-1343
Mail roke@rokesockengille.se
Revisorer
Evert Johansson supp: Cecilia Lindberg
Mats Erlingsson supp: Magnus Almström
Valberedning
Mats Erlingsson
Evert Johansson
Karin Svensson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskott

 

Fastighetsutskottet under-
håller och renoverar Sockenstugan.
Deltagare:

Johannes Berlin
Roger Lenartsson

Hans Nilsson

Roger  Olsson

Jan Thornström

  

Programutskottet planerar föreningens utbud.
Deltagare:

Sven-Ingvar Bengtsson
Martha Brink
Siv Forsell

 

Bygdeutskottet dokumenterar
bygden.
Deltagare:

Tomas Carlsson

Gunnar Haraldsson
Gert Ljunggren 
Kent Thornström
 

PR-utskottet ger ut informationsbladet och svarar för
annonsering vid arrangemang.
Deltagare:

Kerstin Erlingsson
Stefan Pålsson

 

Medlemskottet svarar för medlemskontakter.
Deltagare:

Margit Hjalmarsson 
Ingrid Persson
Mona Svensson 

 

Fotoutskottet identifierar och katalogiserar bilderna i fotoarkivet.
Deltagare:

Görtie Almén 
Karl-Åke Almén
Ingemar Andersson
Yngve Nilsson (Eljalt)

 

Datautskottet underhåller hemsidan
samt gillets datorer och program.
Deltagare:

Tommy Borg
Jonny Forsman
Kerstin Tegård