Minnesskrift

I samarbete med banken i Röke

Röke Sockengille 20 år - Spridda minnen 1997-2017

 

 

 

Så började det hela

Traditionen berättar, att Bo Pettersson och Johnny Svensson, båda två, Kädarp, framemot utgången av förlidet årtusende, av en slump stötte på varandra i skogen. Samtalet kom in på något man redan tidigare diskuterat; avsaknaden av en hembygdsförening i Röke. Herrarna beslöt sig för att ändra på detta och vände sig till Arne Arvidsson, återflyttad till Röke från Häglinge , där han varit engagerad i hembygdsverksamhet.

 

Arne accepterade medverkan, man såg sig om efter fler entusiaster och höll ett första protokollfört möte med ”Gruppen för bildandet av Sockengille i Röke” den 20 januari 1997. Gruppen bestod, förutom av Arne och Johnny, av Kersti Pettersson, Stig Nilsson och Yngve Nilsson (Eljalt). Bo Pettersson hade under mellantiden avlidit. Efter ytterligare några förberedande möten bildades Röke sockengille under en informationskväll i församlingshemmet inför 65 ortsbor den 6 mars 1997. Den första styrelsens sammansättning: ordförande Arne Arvidsson, v. ordförande Stig Nilsson, kassör Kersti Pettersson, v. kassör Johnny Svensson, sekreterare Yngve Nilsson. V. sekreterare Mildred Svensson.

 

Sockenstugan

Föreningen var husvill. Styrelsemöten hölls i styrelseledamöternas hem och medlemsträffar i församlingshemmet men redan sommaren 1997 yppade sig en lösning. Bengt Åke Kjellsson, pensionerad språklärare, beslöt efter moderns död, att sälja sin fastighet Röke 3:4 och flytta till Hässleholm. Huset är det mest centrala som finns i byn, beläget i den gamla landsvägens trevägskorsning mot Bjärnum, Finja och Örkelljunga. Utmärkt hembygdsföreningsbostad! Affären verkställdes i september -97, finansierad genom lån i Röke sparbank och försäljning av andelar à 500:- till medlemmar .

Sockenstugan byggdes 1885 av handelsidkerskan Kristina Eliasson, som hade affär här.

 

 

Vid förra sekelskiftet inrymde fastigheten café i ”Petrusa Tildas” regi. 1916 inköpte Bengt och Assarina Kjellsson huset, farföräldrar till tidigare nämde Bengt Åke Kjellsson.

Sockenstugan var i slitet skick, när föreningen tog över och under de två gångna decennierna har tusentals timmar lagts ned på ombyggnad, tilläggsisolering och renovering, möjligt tack vare kompetenta och flitiga hantverkare bland medlemmarna. Oljetank och panna har åkt ut och ersatts med luft/vattenpump uppvärmning. Aktuellt i samband med 20-årsjubileet är ombyggnad av ett rum till handikapptoalett, för att tillgodose de lagstadgade kraven på handikapptillgänglighet.

 

PR

Sockengillets PR utåt sköttes genom Informationsbladet och Rökebladet, det senare ett samarbete mellan föreningarna i Röke med gemensam programinformation och möjligheter att göra reklam för verksamheten. Tyvärr var projektet tungrott, bl.a på grund av intressenternas olika dead-line och försöket lades ned vid sekelskiftet. Informationsbladet utkommer fortfarande två gånger per år.

 

Logdans och Rökedagen

Arrangemang för medlemmar och allmänheten var från början en viktig del av verksamheten. De största under flera år var logdansen och Rökedagen.

 

Logdansen hade pemiär redan -97 i Önnarp men permanentades efter några år till Slättsjö. Det dansanta intresset var ganska likartat år från år, 70-80 deltagare tills det plötsligt helt upphörde från ett år till nästa. 60 deltagare 2004 och 9 anmälda 2005. Logdansen lades ned.

Rökedagen fanns före Sockengillets tid. En särskild arbetsgrupp svarade för detta arrangemang sedan ett par år, förlagt till måndag annandag pingst vid församlingshemmet. Rökedagen hade vuxit ut och krävde ett 40-tal funktionärer. Programmet innehöll jubilerande skolklasser, utställare, hantverkare, ank-race i Röke ån, mat- och kaffeservering, bildvisning, gamla lekar t ex ”Slå katten ur tunnan”, och under några års tid publikmagneten ”Röke teatersällskap”, som framförde burleska lättviktskomedier.

 

 

– Ett stående inslag var den årliga specialutställningen av föremål från äldre tid som brudklänningar, dopklänningar, kaffegods, kläder, bruksföremål från mejerihanteringen, grammofoner och radioapparater. – Rökedagarna var välbesökta. Ett år serverades 150 portioner mat och 300 koppar kaffe. – Sockengillet var från -97 en av arrangörerna bakom Rökedagen men kom efter några år att helt överta ansvaret för arrangemanget till 2005, då annandag pingsts helgstatus ströks ur almanackan och ersattes med nationaldagen den 6 juni. Föreningen tog konsekvenserna av detta och ersatte Rökedagen med nationaldagsfirande vid Sockenstugan, dock i nedbantat skick. Det mindre omfånget berodde dels på platsbrist men framförallt på de tilltagande svårigheterna att rekrytera medhjälpare, något som 2017 är så akut att det torde påverka det framtida programutbudet.

 

Varierat program

På grund av platsbrist är utställningsutrymmet begränsat. Vi kan dock visa en lanthandel från 1940-talet (Levins affär), en skomakarverkstad (skomakare Albert Dahlström) och rökebrottaren Lennart Nilssons imponerande prissamling. Arbetet har istället inriktats mot varierat programutbud och dokumentation av bygden. 6-8 öppet hus om året med 20-40 besökare: vissångare, berättaraftnar, ärtsoppa och pannkaka (tidigare bottegröd), bildvisning ur fotoarkivet, bildspel, filmer, frågesport och annat.

Kyrkogårdsvandringar, cykeltrim (cykelorientering i rökebygden), familjerally på ortens småvägar, utfärder till fornminnen och intressanta platser i bygden och närområdet är andra inslag med ganska stabilt intresse. Udda aktiviteter som Kosläpp i Galthult, Höst i lantbruket (Hålevik), Fårvallning i Slättsjö, Arbete med häst i skogen har varit tillfällen som lockat storpublik. Däremot har det blivit svårare att få in loppisprylar, varför den tidigare pålitliga loppmarknaden i maj fått läggas ned.

 

I samarbete med andra föreningar i Röke har sockengillet dels, under 14 år medverkat i gudstjänsten 3:e advent och bjudit på kyrkkaffe, dels arrangerat tipspromenader i maj (Vårvandring) och även deltagit i Rökes julmarknad under en rad år.

Ovanstående är osorterat plock ur årens programutbud. Vi vågar dock vara lite försiktigt stolta över våra arrangemang.

 

 

Dokumentation

Under många års studiecirklar, med Greta Nilsson och Gunnar Haraldsson som primus motor, samlades det material, som senare blev underlag till våra två bokutgivningar Gårdar i Röke och Torp i Röke. I vårt fotoarkiv med mer än 4000 bilder hämtades vad, som behövdes i böckerna Rökebilder I och II. Nummer III under planering.

 

Det har även under, Arne Arvidssons ledning, producerats ett antal filmer genom åren, dels nyproducerade och dels äldre, försedda med kommentar. Den äldsta är Rökefilmen från 1951, inspelad under Rökes sista år som egen kommun. Vid millennieskiftet 2000 dokumenterades livet i Röke i tre filmer: Verksamheter i Röke I-III.

I nummer III finns även en film om Slättsjö, som även är dokumenterad i Slättsjöfilmen från 1971. Dessutom finns en film Bebyggelse i Röke, där samtliga hus i Röke filmats.

 

Medlemsantal genom åren

Sockengillet har beskrivit den för nybildad förening av kulturkaraktär, med hög genomsnittsålder, ganska vanliga ”puckeln”. 1998 hade föreningen 238 medlemmar, 2002 375 st (toppnotering), 2007 340 st och 2016 282 st.

 

2017 04 01 Jan Berlin