Om Gillet

Lennart Olsson olsson.el@gmail.com 0451-402 88, 070-688

Fastighetsutskottet under-

håller och renoverar Sockenstugan.

Deltagare:

Roger Lenartsson

Lennart Olsson

Hans Nilsson

Roger  Olsson

Jan Thornström

Johannes Berlin

Utskott

Programutskottet planerar föreningens utbud.

Deltagare:

Cecilia Lundström

Sven-Ingvar Bengtsson

Anna Lena Kronvall

Kerstin Tegård

Jan-Inge Folkesson

Jan Berlin

Thord Tornström

Bygdeutskottet dokumenterar

bygden.

Deltagare:

Christina Ottoson

Gertrud Nilsson

Roger Lenartsson

Morten Barnekov

Tomas Carlsson

Gert Ljunggren 

Greta Nilsson

Per-Åke Sjöstedt

Kent Thornström

 

 

PR-utskottet ger ut informationsbladet och svarar för

annonsering vid arrangemang.

Deltagare:

Rikard Arvidsson

Kerstin Erlingsson

Stefan Pålsson

Jan Berlin

Medlemskottet svarar för medlemskontakter.

Deltagare:

JohnnySvensson

Greta Nilsson

Margit Hjalmarsson 

Ingrid Persson

 

Fotoutskottet identifierar och katalogiserar bilderna i fotoarkivet.

Deltagare:

Lennart Olsson

Johnny Svensson

Ingmar Andersson

Yngve Nilsson, Eljalt

Inga Månsson

Ethel Nilsson

Kent Thornström

 

Datautskottet underhåller hemsidan samt gillets datorer och program.

Deltagare:

Rikard Arvidsson

Torsten Eriksson

Jonny Forsmam

I samarbete med banken i Röke

 

Information om Röke Sockengille

 

Röke Sockengille är hembygdsföreningen i det som fram till och med 1951 var Röke kommun, nuvarande Röke församling samt byarna Sjöholma och Värsjö. Föreningen bildades i mars 1997 av en samling eldsjälar under ledning av Arne Arvidsson. Arne var sedan under fem år sockengillets förste ordförande.

 

Hösten 1997 köptes den nuvarande sockenstugan av Bengt-Åke Kjellsson, en fastighet från 1887, synnerligen välbelägen mitt i Röke, mittemot kyrkan vid Bjärnums-/Vittsjövägen. Föreningens uppgifter är dels att dokumentera  bygden i ord och bild, dels att ordna lämpliga arrangemang, internt och för allmänheten.

Dokumentationen har resulterat i ett flertal böcker och filmer. I arkivet finns mer än 4 000 foton från 1870 till nutid. Filmmaterialet från 1950 och framåt finns på CD. Resultat från bygdecirklarna är publicerat i böckerna om bygdens historia. Läs mer på hemsidan: Filmer och böcker.

Fornminnen och torpplatser har försetts med GPS-koordinater och märkts med skyltar.

 

Det offentliga arrangemangsutbudet presenteras två gånger om året i bladet ”Information från Röke Sockengille” och på hemsidan under Aktiviteter. Återkommande i programmet har under flera år varit kyrkogårdsvandringar, byvandringar, national- och hembygdsdag, byns gemensamma julmarknad, samverkan med kyrkan vid gudstjänst och kyrkkaffe den tredje advent, familjerally, cykelorientering med kulturplatser som kontroller. Dessutom ordnas öppet hus i sockenstugan med varierande teman.

Medlemsantalet är cirka 300. Föreningen ser gärna nya medlemmar. Årsavgiften är 120 kronor. Medlemsskap kan sökas via sockengillets e-post eller via telefonkontakt med styrelsens kassör Johnny Svenson, 070-540 78 78

 

 

Länk till verksamhetsplan 2017 och 2018

 

Länk till "Röke Sockengille 20 år - Spridda minnen"

 

Styrelse 2018

Rikard Arvidsson

Roger Lennartsson

Johnny Svensson

Christina Ottoson

Gertrud Nilsson

Cecilia Lundström

Lennart Olsson

Morten Barnekow

 

Ordförande

 

 

 

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Kontaktvägar

Adress Pl 4064 282 93 Röke

Bankgiro 5185-1343

E-post roke@rokesockengille.se

Swishnummer 1236021372

Revisorer

Mats Erlingsson

Evert Johansson

supp: Cecilia Lindberg

supp: Magnus Almström

Valberedning

Mats Erlingsson

Evert Johansson

Karin Svensson

rikardbokpro@gmail.com 0451-211 10, 070-358 51 71

rogerlennartsson@bredband.net 0451-40292, 073-3771261

karin.johnny@outlook.com 0451-401 70, 070-540 78 78

christina.ottosson@telia.com 0435-516 06, 070-508 17 46

gertrudharabygget@hotmail.com 0451-54174, 073-302 70 77 christina.ottosson@telia.com 0435-516 06, 070-508 17 46

gertrudharabygget@hotmail.com 0451-54174, 073-302 70 77

olsson.el@gmail.com 0451-402 88, 070-688

0451-170 04, 076-315 56 01