Jub_1975

1975

Från vänster:

Magnus Härbst, Fredrik Svensson, Maria Olofsson, Helena Johansson (Åkesson),

Ylva Kjellsdotter (Herrlin),Katarina Semjaniv (Kristensson), Ulla Hjalmarsson och

David Björk.

 

> Tillbaka