Jub_1972

1972

Från vänster: Karin Arvidsson(Björk), Leena Otterdahl, Anders Hjalmarsson,

Jane Forsman(Rundbäck), Kenneth Sjöström(Nilsson), Katarina Svensson, Ola Bertilsson,

Gunilla Persson och Annelie Andersson(Nilsson).

 

 

 

> Tillbaka