Jub_1969

1969

Från vänster: Pål Börjesson, Peter Nilsson, Göran Kjerstensson, Annelie Turesson (Bosson),

Bodil Olsson (Bertilsson)

 

 

 

 

> Tillbaka