Jub_1968

1968

Främre raden:

Sivert Roshagen (Johansson), Stellan Otterdal (Persson), Roger Thornström och Stefan Pålsson.

 

Bakre raden:

Carin Lennartson (Kjerstensson), Ann Christin Ardenvik, Per Erik Olofsson, Mats Ingvarsson och

Carl Axel Svensson.

 

> Tillbaka