jub_1966

1966

Från vänster: Ingalill Gustavsson (Olofsson), Yvonne Roshagen (Johansson),

Per Anders Hansson, Anne Catherine Olsson (Andreasson),

Eva Gustavsson (Åkesson)

 

> Tillbaka