Jub_1963

1963

1:a raden fr v: Margareta Börjesson/Olssom. Lena Nilsson/Nordström, Margareta Karlsson/Ivarsson,

Lena Jonasson/Mejstad, Leif Ardenvik

 

2: raden fr v: Mona Bosson/Gullbrandsson, Anders Bengtsson, Urban Svensson, Roland Fransson,

Rolf Thörn, Torbjörn Arvidsson.

 

 

 

 

> Tillbaka