Jub_1961

1961

Från vänster: Britt Green (Paulsson), Solveig Johnsson (Torstensson), Tord Roshagen(Johansson),

Staffan Ekedahl, Johnny Johansson, Jan Arvidsson, Roger Olsson, Ylva Svensson (Mauritsson)

 

 

 

> Tillbaka