Jub_1960

1960

Främre raden frv: Anita Rönn, Lilly Johnsson (Svensson), Helena Karlsson (Börjesson)

 

Bakre raden frv: Karin Troedsson (Lindberg), Berith Börjesson (Månsson), Mats Karlsson

 

 

 

> Tillbaka