Jub_1957

1957

Frv: Göran Lindberg, Lars Uno Nilsson, Birgitta Lindvall(Olsson),

Torsten Eriksson ochcGunvor Brink(Jönsson)

 

 

 

> Tillbaka