jub_1956

1956

Från vänster: Ingrid Johansson (Bengtsson), Sonja Ahlberg ( Olsson ), Lennart Olsson

Bengt Erik Svensson, Per Olandersson, Lars Göran Zander,

Göran Karlsson, Kerstin Tegård (Eriksson), Jan Johanesson,

Roland Lindberg

 

> Tillbaka