Jub_1955

1955

Klassträff 2005

 

Främre raden:

Ingrid Olsson Thornström, Lena Björnstedt (Paulsson), Ester Petersson (Bernhardsson),

Birgitta Westdahl (Thornström), Lisbeth Fritzon (Bertilsson) och Lena Glatz (Thörn).

 

Bakre raden:

Karl-Ingvar Mårtensson, Sten-Olof Olsson, Stig Nilsson, Gösta Castor och Johnny Svensson.

 

 

 

Klassträff 2015

 

Från vänster:

Lena Glatz (Thörn), Lena Björnstedt (Paulsson), Johnny Svensson,

Ingrid Thornström Olsson och Margareta Semelius

 

> Tillbaka