Jub_1954

1954

Från vänster: Jan Olof Hammargren (Svensson), Mona Svensson (Elofsson), Lars Olle Olsson,

Margareta Johansson (Nilsson) och Thord Thornström.

 

 

 

 

> Tillbaka