Jub_1948

1948

Från vänster:

Johnny Rundbäck, Ingemar Andersson, Gunilla Persson, Lisbeth Algotsson (Martinsson),

Lars- Åke Persson, Rolf Olsson, Ingegerd Andersson (Berntsson), Ingrid Nilsson (Johansson), Margareta Björk (Troedsson), Torsten Johansson, Roland Rundbäck, Lisbeth Lindkvist (Jönsson) ,

vid mikrofonen Christer Martinsson.

 

 

 

> Tillbaka