jub_1946

1946

Från vänster: Anna Lena Kronvall, Holger Torsson, Jan Nilsson, Bengt Castor

Maj Lis Nyman ( Tuvesson), Ulla Nordin (Nilsson)

 

> Tillbaka