Jub_1942

1942

Från vänster: Gunnar Brink, Mildred Samuelsson(Månsson), Nils-Åke Nilsson, Greta Nilsson,

Stig Larsson, Maivi Sturesson(Palmkvist) och Sonja Mauritz.

 

 

 

 

> Tillbaka