Jub_1939

1939

Främre raden frv: Viola Månsson (Persson), Elsie Persson (Kjerstensson)

2:a raden frv: Karl- Åke Jakobsson, Börje Nilsson

Övre raden frv: Bertil Elofsson, Arne Arvidsson

 

> Tillbaka