Forn_Röke_Luftbevak

Luftbevakningstornet i Röke

Fornminne nr 11

Platsens läge: Norr 56 grader 14,675 minuter

Öst 13 grader, 31,992 minuter.

Koordinater RT 90: X 6237485, Y 1359154

 

Luftbevakningstornet byggdes åren 1939-40. Det var 25-30meter högt och låg på en höjd bakom huset som då tillhörde Karl Castor. Högst uppe i tornet fanns ett fyrkantigt rum med fri sikt horisonten runt. Väl synliga platser i olika riktningar var numrerade ”Punkt 1,2,3, osv.” när ett flygplan nalkades rapporterad soldaten i tornet till sitt befäl, t ex. ”Annalkande flygplan i riktning punkt 3, flyger mot punkt 1” Luftbevakarna hade också fått lära sig känna igen olika flygplanstyper.

 

Militären var förlagd på ovanvåningen i Kalle Castors hus. I ett uthus var ett kök iordningställt där man lagade sin mat.

 

Rökebor som tjänstgjorde här var bl.a Konrad Nilsson Önnarp, Oskar Martinsson Galthult, Nils Åkesson Eljalt, Oskar Palmquist Galthult, Anders Karlsson Önnarp.

 

1943 kom det hit lottor från Malmö. De var förlagda här 6 månader i taget. Det var militärer förlagda runt om i byarna.