Forn_Röke

Gravplats vid Årekull i Röke

Fornminne nr 6

Platsens Läge: Norr 56 grader, 13,989 minuter

Öst 13 grader 30,904 minuter.

Kordinater: X 6236250, Y 1357987.

 

En bit in i skogen på kyrkans mark intill gränsen mellan Röke, Eljalt och Galthult ligger en gammal gravplats. Det var en gravplats för så kallade självspillingar. Alltså de som begått självmord. Även de som avrättats begravdes här.

 

Från Folklivsarkivet i Lund:

"Det berättas att man skaffade fram en gammal och uttjänt häst som spändes för en gammal vagn och där lade man den döde. Sen kördes han till en plats långt från byn och oftast vid en sockengräns. I Röke var det Årekull. Här grävde man en grop och lade liket där, sköt hästen och välte både den och vagnen över kroppen. Det var för att förhindra att det spökade här sen. Varken häst eller vagn ville man använda mer så därför lämnades det kvar."

 

Ofta lejde man en s.k. ”Rackare” att köra den sista färden. ( en rackare var en benämning på de män som kastrerade hästar). Vid vanliga begravningar förr bars vanligen kistan av män som turades om att bära. När det började bli vanligare med hästskjuts var det många som vägrade använda det då det såg ”rackaraktigt ut”

 

I riksarkivets förteckning nr 31 skall Årekull ha varit begravningsplats för dödsdömda och självspillingar. Upp till 15 personer skall enligt dessa anteckningar ha fått sitt sista vilorum på Årekull. Enligt Tore Jönsson skall det ha funnits spår efter 6 gravar. Börje Kjerstensson berättade att han mindes att det stod små träkors på Årekull när han var liten.

 

Bernt och Geiron Nilsson har berättat att en kvinna skulle begravas på Årekull och man drog en släde med hennes lik på. Släden stjälpte och liket föll av ungefär bakom där Kjell Llindfors hus ligger i dag. Då grävde männen ner henne där och lämnade kvar släden. Giron och Bernt som växte upp i Galthult sa att delar av släden fanns kvar i deras barndom.