Forn_Kädarp

Pyssestenen i Kädarp

 

Fornminne nr 4

Platsens läge: Norr 56 grader, 14,346 minuter

Öst 13 grader, 32, 593 minuter.

Kordinater: X 6236858 ; Y 1359752.

 

Vid sidan av vägen från Kädarps by mot Kädarps skog och på 1:38 ligger en stor sten med små urgröpta gropar i. Den kallas även för skålgropssten. Stenen har ett 20–tal fördjupningar eller hålor. De är bara några centimeter djupa och ett par centimeter i diameter. Det är en form av hällristning och det har troligen varit någon religiös kult förknippad med den.

 

Hämtat ur en artikel i Norra Skåne i augusti 1984 där Tore Jönsson guidat reportern och inhämtat upplysningar av arkeolog Eva Arvidsson:

 

"En tolkning var att folk trodde att groparna var kvarnar för skogens små älvorna. För att hålla sig väl med dessa väsen smorde man hålorna med fläsksvål. En ceremoni vid liknande hällristningar i Norrland som tillämpades in på 1920 talet var att vid fullmåne gå baklänges runt stenen 3 gånger. Därefter slog man mjölk i fördjupningarna. Efter denna ceremoni kunde man framföra önskningar om till ex. god skörd, lycka i kärlek, eller något annat som låg en varmt om hjärtat, och då skulle önskan uppfyllas."

 

Pyssesten kan även associera till pys, liten pojke, och då kan det vara nära till hands att tänka på skogens små tomtar som det gällde att hålla sig väl med. Olika landsändar har olika uppteckningar från folklivet. Men faktum kvarstår att stenen i Kädarp är en hällristning och det officiella namnet är skålgropsten.