Forn_Humlesjö

Tingsstenen i Humlesjö

Fornminne nr 3

Platsens läge: Norr 56 grader, 14,971 minuter

Öst 13 grader 32,787 minuter.

Kordinater: X 6238010, Y 1359990.

 

På tomten till Magnus Nilssons fastighet ligger en stor sten som kallas Tingsstenen. Platsen benämns Tingskullen. Traditionen berättar att det skulle ha hållits ting här för mycket länge sen. Uppe på stenens topp finns en urholkning som mycket väl kan ha lämpa sig som sittplats.

 

Om det hållits ting eller rättegångar här har det varit för mycket länge sen. Tingsplats var annars i Ignaberga och sen i Röinge.

 

Men tidigare kan det ju ha hållits mera lokala ting innan folk åkte iväg så långt som till Röinge. Någon grund för namnet finns troligen.