Forn_Hulshult

Järnframställningsugn i Hulshult

Fornminne nr 5

Platsens läge: Norr 56 grader, 13,515 minuter

Öst 13 grader 28,575 minuter.

Koordinater : X 6235452: Y 1355551.

 

Det finns rester efter en järnugn i Hulshult. Det finns många ställe där man utvann järn ut myrmalm i Röke. De flesta platser har bara lite malmklumpar kvar i marken. I Hulshult kan man se tydliga spår av blästugnen.

 

Ur arkeolog Lars-Erik Englunds doktorsavhandling:

"Järnframställning har tusenåriga anor i Sverige. Blästugnar var små låga ugnar för direktframställning av järn. Sådant järn kan smidas till föremål sen man smält ur slaggen och smitt ihop det. Myrmalmen rostades över eld för att torka. Man tände ugnen med en brasa i botten och fyllde på med träkol. När ugnen var tillräckligt het fyllde man på med malm och varvade med träkol så att ugnen hela tiden var full. Slaggtappningshålet täpptes igen och man satte igång arbetet med blåsbälgarna."

 

Då och då stoppades bälgarna och man rensade luftintagen från slagg och öppnade luckan i ugnens botten och lät slaggen rinna ut.

 

Efter ca 4 timmar var järnklumpen färdig. Den lyftes över till en stor flat sten och slogs ihop med en träklubba för att bli tät.

 

Järnklumparna kunde nu tas till smeden för att tillverka redskap eller vapen av dem.