Forn_Fyrtorn

Fyrtornet i Slättsjö

Fornminne nr 13

Platsens läge: Norr 56grader 17,191min

Öst 13 grader 29,773 min

Koordinater RT 90: X 624223 / Y 1357015

 

När flyget började ombesörja posten byggdes ett torn i Slättsjö i början på 1930 talet som tändes nattetid för att vägleda flygplanen. Ett liknande fyrtorn fanns i Spjutseröd, sen kom Slättsjö och sen ett i Markaryd.

 

Tornet i Slättsjö byggdes först i trä och var 14 meter högt. Under 1940 talet byttes det ut mot ett i metall som var 20 meter högt. Johan Bengtsson ( Göga Johan ) svarade för att tända på kvällen och släcka ljuset på morgonen.

 

Fundamentet syns ännu på platsen. När tornet revs är ännu inte känt.