Forn_Billabjär

Billabjär

Fornminne nr 7

Platsens läge: Norr 56 grader 15,756 minuter norr

Öst 13grader 30,094 minuter.

Koordinater: X 6239558 : Y 1357258.

 

På Harastorp 1:70. Före detta Olle Bengtssons ägor låg Billabjär. Enligt en gammal sägen skulle folket i Röke tänkt bygga en kyrka här i slutet av 1100 talet. Man bedömde att platsen låg ungefär mitt i socknen. Billabjär är en höjd. Folket transporterade dit stockar och byggmaterial. Men trollen som höll till i Trollehåla en bit därifrån ville inte ha en kyrka så nära. De var rädda att de skulle höra när kyrkklockan ringde.

 

På natten slängde de ner allt virket i ån. Stockarna flöt iväg och fastnade i en krök i Röke.

Man tog det som ett tecken på att det var här det var meningen att kyrkan skulle ligga.

Kyrkan stod färdig i slutet av 1100 talet. Den revs 1905 och nuvarande kyrka byggde på samma plats.

 

Olle Bengtsson har berättat en historia från Billabjär. Det skulle ha funnits en koja eller litet hus på kullen. Prästen kom förbi och såg att det flammade en eld där. Han red runt kullen tre gånger och då slocknade elden.