Forn_Altarsten

Altarstenen i Röke

Fornminne : 10

Platsens läge: Norr 56 grader 15,194 minuter

Öst 13 grader 32,249 minuter.

Koordinater: X 6238441 ; Y 1359448.

 

Långt inne i skogen på en kulle ungefär mitt emellan Humlesjö och Harastorp men på Röke 1:25 ligger det en stor sten omgiven av ett antal mindre stenar. Platsen är utmärkt på Lantmäteriets kartor och platsen kallas Altarstenen.