Forn_Önnarp_Energi

Önnarps energiförening

Fornminne nr 9

Platsens läge: Norr 56 grader 16,047 minuter

Öst 13 grader 36,868 minuter.

Koordinater : X 6239870 ; Y 1364268.

 

1927 beslöt Önnarpsbor att bygga ett kraftverk för att få elektrisk ström. Man fick teckna andelar och i maj hade man fått ihop 235 andelar. Det tecknades ett lån på 7000 kr och man satte igång att gräva ett dämme vid fallet och anskaffade maskiner och stolpar. 1 september var kraftstationen färdig för att producera ström.

 

1937 fick man dra fler ledningar och när nätet utökades bestämdes att onödiga lampor måste släckas och strykjärn inte användas mellan klockan 6-8 på kvällen.

 

1942 blev Önnarpssjön bonfrusen och fotogenlampor och karbidlamporna fick komma till heders igen en tid. Nya tider gjorde att bönderna ville ha mjölkmaskin, hydrofor m. fl. moderna och elförbrukande maskiner. Till detta räckte inte strömmen vid kraftverket till.

 

1947 ansöktes om ström från Sydsvenska Kraft. Lånen i banken var betalda och kraftstationen lades ner.