Forn_Önnarp

Nistubacken i Önnarp

Fornminne nr 8

Platsens läge: Norr 56 grader 17,199 minuter

Öst 13 grader 34,014 minuter.

Koordinater: X 6242102 : Y 1361391.

 

Nistubacken finns utmärkt på Skifteskartan och är upptagen i Riksantikvarieämbetets förteckning över fornminnen.

 

Berättartraditionen förtäljer att Nistubacken var ett gömställe där man grävt ut 9 jordstugor i en backe som var omgärdad av sankmark och dit befolkningen i Önnarp flydde när byn hemsöktes av krigshärar eller rövarband. Knut och Alfons Svensson på Tirup minns att i deras barndom kunde man se gropar i marken efter jordstugorna.

 

På 1600 och i början av 1700 talet drog ofta krigshärar fram och plundrade byarna på mat och dylikt Även fredlösa och snapphanar drog omkring och för att överleva stal de och plundrade. Svenskarna skrev ut männen till krigstjänst i Polen och Baltikum och många flydde innan de skeppades övre havet. Sen var de fredlösa och det var hårda straff om någon tog kontakt med dem eller gav dem mat. Även om det var en son till bonden. Det slutade med att de anslöt sig till snapphanar eller rövarband för att överleva.