Böcker och filmer

En viktig uppgift för föreningen är att dokumentera bygden i ord och bild, vilket resulterat i

två fotoböcker med material från arkivets drygt 3600 fotografier från 1870 till nutid samt två

böcker där gårdar och torp i Röke redovisas.

 

Filmmaterialet från 1950 till nutid har sammanställts till åtta videofilmer och åratal av

bygdecirklar finns samlad i tio pärmar om byarnas historia.

 

 

OBS! Denna sidan är under ombyggnad.

Böcker

Gårdar i Röke

Pris 250 kr

Torp i Röke

Pris 250 kr

Birgers Historiebok

Birger Ohlsson

Pris 160 kr

Birgers Blandning

Birger Ohlsson

Pris 160 kr

De kallades snapphanar

Kim Hazelius

Pris 280 kr

Från danska krogar till

skånska gästis

Pris: 150 kr

Hatet

Birger Ohlsson

Pris 195 kr

Birger Ohlsson

Pris 180 kr

Göingeord

Michael Grimre

Pris 240 kr

Ingen kommer till paradiset

Om spelemannen Hakon

Swärd

P-E Tell, B Sandström

Pris 295 kr 2 CD ingår

Folktro

Göingesägner

Per Gustavsson

Pris 280 kr

Tore Brogård

Pris 200 kr

Filmer

Pris: DVD 140 kr, VHS 20 kr

Pris per film: DVD 140 kr, VHS 20 kr

- Verksamheter i Röke del 1 samt del 2 av Slättsjöfilmen

- Verksamheter i Röke del 2

Filmerna beskriver det dagliga livet i Röke vid sekelskiftet 2000. Här beskrivs företag,

föreningar och institutioner. Vidare ingår glimtar från Rökedagarna, frågesport, fornlämningar m.m..

Den här filmen är inspelad under några sommarveckor

i Slättsjö, en liten by utanför Hässleholm. Här får vi följa arbetet och vardagen, som den ter sig på landsbygden under slutet av 1970-talet och sång och musik av folklig karaktär får vi också njuta av.

Pris: DVD 140 kr, VHS 20 kr

Speltid: 1 timme

Fotobok:Rökebilder

Pris 100 kr

 

Fotobok: Rökebilder 2

Pris 100 kr

Birger Ohlsson

Pris 160 kr

Birgers Pärlor

Alfred Svensson

Pris 240 kr

Brudrovet i Rya

Den Bildsköne

M Arvidsson & BSandström

Pris 260 kr

Gamla mått och vikter

Tore Brogårdh

Pris 40 kr

Natt i okänt hus

Biger Ohlsson

Pris 240 kr

Bertil Persson

Pris 240 kr

Den siste stinsen

i Attarp

Vittsjöluft

Claes Ruderstam

Pris 290 kr

Västersocken

Pris: 150 kr

Anledningen till filmen var att Röke kommun

skulle upphöra där Värsjödelen 1952 skulle 

uppgå i Skånes Fagerhult kommun och Röke i

Tyringe kommun.  Filmen beskriver livet inom

Röke kommun, bestyrande organ, näringsliv,

service, bebyggelse och natur.

Filmen om Röke 1950-51

Pris: DVD 140 kr, VHS 20 kr

Speltid: 1,5 timmar

Denna färgfilm är en fin dokumentär över ett litet samhälle för inte så länge sen, skildrad av innebyggarna själva. Det är en ljudfilm, där musiken har fått ett stort utrymme.

Aktuellt från Röke 1970-71

- Bebyggelse i Röke del 1

- Bebyggelse i Röke del 2

Filmerna är skapade för att visa hur det såg ut vid sekelskiftet. Med filmens hjälp

färdas vi by efter by och följer de olika vägarna som leder oss från hus till hus.

Pris per film: DVD 140 kr, VHS 20 kr

Speltid: 2 timmar

En film om Slättsjö