Ark 2017

2017

 

 

Kyrksöndag 17 december

 

Söndag 3:e advent har gudstjänsten sedan 2003 varit ett samarbete mellan Röke församling och Röke Sockengille, med undantag för 2016 pga planeringsproblem. Tjänstgörande präst var Agneta Svensson och under-tecknad hade på sin lott predikan, kyrkans förbön och Herrens bön. Kyrk- och gudstjänstvärdar var Stellan Ivarsson och Yngve Nilsson.

 

25 personer fanns på plats i kyrkan, det något ogynnsamma väglaget kan ha haft en dämpande effekt på intresset. Gäster för dagen var Edvin Frankson, orgel och piano och Emma Frankson, solosång. Båda hälsade senast på vid detta evenemang 2015 och är synnerligen välkomna åter framöver. Emma sjöng de för dagen passande sångerna Advent, Ett barn är fött på denna dag, Vi tänder ett ljus och Dotter Sion.

 

I predikan uppehöll jag mig runt begreppen Vägröjaren (Johannes Döparen)

och Ordet (Jesu förkunnelse) och kunde inte avhålla mig från att beklaga att

evangelietextens fina ord stötesten i 1917 år översättning i Bibel 2000 ersatts

med komma på fall (Matt. 11:6). Onödig klåfingrighet av Bibelkomissionen;

privat åsikt!

 

Herrens bön har under åren lästs på olika språk: gotiska -04, latin -05, forn-

grekiska -06, samiska -07, isländska -08, esperanto och volapyck -09, swa-

hili -10, holländska -11, turkiska -12, nyhögtyska -13, franska -14 och ita-

lienska -15. Detta med italienska -15 hade försvunnit ur mitt korta minne och

jag planerade med detta språk 2017, upptäckte i tid misstaget och valde has-

tigt fornsvenska, ett språk mycket likt den forndanska variant, som talades i Röke för 1000 år sedan.

 

Efter gudstjänsten inbjöds till kyrkkaffe i Sockenstugan, ett gemytligt samkväm,som alltid lockar 110% av kyrkobesökarna. Tack till Karin Svensson och Martha Brink för ert arbete med denna kaffestund.

Jan Berlin

 

 

 

Julmarknad 2 december

 

Dags för 2017 års upplaga av julmarknaden, liksom tidigare år på tre platser i byn: Församlingshemmet, Sockenstugan och Skyttepaviljongen. Konkurrensen är knivskarp vid denna tid med marknader lite överallt och tillströmningen har minskat de sista åren men är än så länge tämligen god.

 

Nytt för året var kostnadsfri transport med häst och vagn mellan marknads-platserna, ett mycket uppskattat inslag.

 

I Sockenstugans övervåning var det servering med 95 kaffegäster. I källaren

återfanns själva marknaden med försäljning av stenugnsbakat bröd, Gillets

filmer och böcker, virkat, stickat, kakor, inläggningar och lotterier. Vidare

försäljning av två nyutkomna böcker 1. Med rötter i Röke av Bitte Eldh, Rolf

Johansson, Siv Johansson, Anders Nilsson, Lars Schytt och Kerstin Tegård

och 2. Cirkeln är sluten av Elinor Sander (V Torup), byggd på 60-70 års

amerikabrev. Källaren var tidvis välfylld med folk.

 

I uthuset var det loppis på en del av Sockengillets överskottslösöre. Helhetsintrycket var att julmarknaden ännu drar hyggligt med folk men den är förenad med en hel del arbetsinsatser.

Jan Berlin

 

 

Öppet hus med ärtsoppa och pannkaka samt filmen ”Bonden i Hålevik” torsdag 19 oktober.

 

Ärtsoppa med pannkaka i Sockenstugan är ett säkert hösttecken, som denna kväll lockade 45 personer. Soppan var, som tidigare år, superb och de kulinariska medarbetarna i köket , Christina, Anna-Lena och Martha fick en välförtjänt applåd som tack.

 

Kvällens film handlade om ett år på Paul Nilssons gård i Hålevik och presenterades av filmaren Torsten Niklasson,som sedan han fick en filmkamera i händerna någon gång på 60-talet, har haft dokumentärfilm som det stora intresset.

 

Det speciella med Pauls jordbruk är att arbetet går till på i stort sett samma sätt som på 1950-talet. Hade det varit hästar istället för traktorer som dragare hade man säkert känt sig förflyttad tillbaka till den tiden. Vi följde verksamheten på gården under ett år: vallen slogs och torkade på rejäla hässjor, säden avverkades med självbindare och nekarna staplades på fälten för tork, inför regn hängdes de upp på höga störar (säden krakades), för att sedan transporteras in på logen för tröskning i det enorma, stationära tröskverket. Utöver detta fick vi ta del i arbetet med kor, höns och grisar och gårdens sågverk. För en storstadspilt som undertecknad var filmen en härlig påminnelse om barndomens somrar på landet.

 

2017 10 21 Jan Berlin

 

 

 

 

RSG:s Cykeltrim 2017

 

67..startande

39….inlämnade svar

28….deltog i utlottningen (rätta svar)

 

Resultat av utlottningen

1:a Carina Sankilampi.……500:-

2:a Roland Rundbäck…..…300:-

3:a Jeane Forsman…...……200:-

4:a Lucas Sankilampi……..100:-

5:a Lena Björnstedt……....100:-

6:a Bodil Johansson..…..…100:-

7:a May Pålsson..…………..100:-

8:a Karin Svensson…………100:-

9:a Ingrid Dahlgren.…….…100:-

 

 

 

 

 

Utfärd till okända ”Skatter” 14 augusti.

 

Arkeologigruppen under Kent Thornströms ledning var som väntat väl förberedd och deltagarna fick händerna fulla med skriftlig dokumentation över tre skattfynd i röketrakten. Arrangemanget var värt betydligt större uppmärksamhet; vi var endast nio deltagare.

 

Skatt nr I blev funnen 1935, några meter vid sidan av vägen Röke-Bjärnum, alldeles invid gränsen mot Humlesjö. Den bestod av 36 mynt, de flesta danska, präglade senast 1588. Denna skatt är dokumenterad i detalj.

 

Skatt nr II hittades 1919 i Hästhult av två stenarbetare från Röke, som kilade sten på denna plats. Enligt muntlig tradition skulle det finnas en skatt i trakten. Arbetarna slutade plötsligt och reste till Köpenhamn, varifrån de återkom efter ett tag välförsedda med pengar, som de försökte förklara bort som lotterivinst. Folk i trakten var övertygade om att de hittat skatten och sålt den i Danmark.

Skattens innehåll är alltså okänt. – Här i Hästhult intog vi medhavd fika i den stilla augustikvällen.

 

Skatt nr III återfanns vid Pyringatorpet i Slättsjö 1920-21. Under arbetet med att riva upp en äldre husgrund hittade ägaren ett antal gamla mynt i form av kopparplåtar sk. plåtmynt. Kanske en del av rovet i Loshultskuppen 1676, där den svenska krigskassan stals av ett bondeuppbåd??

Skatten skall ha lämnats vidare till Kristianstads museum, men här känns man inte vid den. Kent arbetar på med att försöka spåra skattens vidare öden.

 

Tack till Kent Thornström och Arkeologigruppen för denna intressanta utflykt!

 

2017 09 06 Jan Berlin

 

 

 

 

 

 

Bilorientering 2 juli

 

Eftersom bilorienteringen är en av de äldsta aktiviteterna inom Sockengillet vågar jag gissa att 2017 års upplaga var den 19:e i ordningen. Det kan inte vara många meter körbar rökeväg, som klarat sig undan detta arrangemang. Detäven en trogen kader av medlemmar, som outtröttligt håller liv i tävlingen genom att ställa upp år efter år.

 

Årets version utgick som tidigare från g:a affären, följde gamla landsvägen till Äljat, där första kontrollen fanns vid g:a kommungården. Resan gick vidare via Algustorp och Slättsjö, tangerade sydspetsen av Värsjön, via Lerbacken, Göka-

torpet, Tallmo, Harastorp åter till Röke, en tur på 24 km och med ytterligare 5 kontroller.

 

Kontroll I:

Uppgift 1: ett fyrkantigt kopparmynt från 1766, 9x10 cm, 2,5 hg; vad kallas

ett sådant mynt: plåtmynt.

Uppgift 2: Placera fem givna namn i fem litterära verk: Ali Baba Tusen och en natt,

Fredag Robinson Crusoe, Barabas Bibeln eller Barabas av Per Lagerquist,

Ofelia Hamlet, riddar Cato Mio, min Mio.

 

Kontroll II

Uppgift 1: identifiera ett bruksföremål: slaktmask.

Uppgift 2: namnge fem personer på frimärken: Gustaf II Adolf, Selma Lagerlöf,

Olof Palme, Salomon Andrée, Sven Jerring.

 

Kontroll III

Uppgift 1: identifiera ett bruksföremål: snökedja till cykel.

Uppgift 2: kasta fem bollar i en spann.

 

Kontroll IV

Uppgift 1: identifiera ett bruksföremål: sockertång.

Uppgift 2: pilkastning mot darttavla.

 

Kontroll V

Uppgift 1: identifiera ett bruksföremål: rits.

Uppgift 2: namnge fem olika bärris: blåbär, lingon, odon, kråkbär, tranbär.

 

Kontroll VI

Uppgift 1: identifiera ett bruksföremål: bromskloss till godsvagn.

Uppgift 2: Slå med yatzytärningar.

 

Utslagsfråga: vikten av en konservburk: 415 gram.

 

I Sockenstugan (vädret var lite väl opålitligt för utefika) återfanns efter tävlingen ett 50-tal personer inför resultat och lottdragning. Maxpoäng var 48 och de tre pristagarna hade 32, 30 resp. 29 poäng, vilka härmed gratuleras.I bilorienteringen deltog 24 tävlande i ett 15-tal fordon.

Tack till funktionärerna denna dag; 15 personer.

 

2017 07 12 Jan Berlin

 

 

 

National/hembygdsdag 6 juni.

 

Med ordförande Rikard Arvidsson i USA vikarierade undertecknad Jan Berlin som programledare.

Placeringen av årets nationaldag direkt efter pingsthelg med klämdag förledde lätt till misstanke om sviktande publikt intresse, men häruti bedrogo vi oss samt och synnerligen. Deltagandet understeg inte förra årets, vilket vi då var mycket nöjda med. Vädret var nådigt; växlande molnighet, ganska lagom temperatur men lite väl friska vindar. Det stora partytältet fick säkras med rejäla betong- block annars riskerade det att ge sig ut på vandring.

 

Ett 70-tal personer fanns på plats vid Sockenstugan, när Röke/Hörja skolorkester spelade upp overtyren under Fredrik Karps ledning. Jag påtalade för publiken fenomenet med skolorkestern, som spelat vid alla Rökedagar och nationaldagar sedan mitten av 90-talet, och ändå inte åldrats en dag under denna tid. Samma pigga, käcka och ungdomliga gäng som för 25 år sedan.

 

Vi fördjupade oss emellertid inte i detta utan avtackade skolorkestern med korv och dricka och ägnade oss åt flaggcermonin, där fanan hissades till flaggsignal på trumpet ( Ingemar Karp), ett kort tal till nationen ( jag), leve och nationalsång (alla). Efterhand fylldes publiken på och under eftermiddagen rörde sig 110-120 personer runt Sockenstugan, där korvförsäljning och kaffeservering hade hyfsad ruljans.

 

Tre utställare var på plats med stickade varor, handarbeten och hemmagjorda vykort. Ank-racet gick av stapeln med 400 numrerade plastankor i den rännil, som återstod av Röke å efter en tids torka. För första gången såldes inte alla lotter i racet men 30 personer kunde gå hem med kycklingfileer och kycklingklubbor som vinster.

 

Av de jubilerande skolklasserna presenterades första klass i Röke skolor 1947, -57 och -77; klasserna från -67 och 87 var inbjudna men medverkade inte.

 

Vinnare drogs i två lotterier och det var även premiär på försäljning av startkort i årets upplaga av cykelorienteringen på Rökes småvägar. Tävlingstid till och med 17/9.

 

Folk stannade längre än tidigare, vilket var trevligt. Man utnyttjade möjligheten till social samvaro, vilket är en av idéerna med den här typen av arrangemang. Väderprofeterna hotade med en massa regn men först framåt natten, varför vi lugnt kunde rekommendera Röke Blås´ konsert vid Algustorpssjön kl.18. Vid regn hade konserten ställts in, då kyrkan, den alternativa spelplatsen, var stängd för renovering.

 

Tack alla medarbetare denna dag!!!

2017 06 14 Jan Berlin

 

 

Vårvandring 9/5

 

 

Vårvandring 2017, den 9 maj, kallaste majtisdagen på årtionden, blev en trevlig framgång. 37 personer ställde upp i tipspromenaden på kyrkans mark vid idrottsplatsen, numera så avskogad att det är en konst i sig att hitta träd-stammar att fästa de tolv frågorna på.

 

Några exempel på dessa:

- När byggdes Södra stambanan genom Skåne? (1853)

- Vad mäter måttenheten Hertz? (Ljudvågor) -

- Vilken fågel heter på latin Ciconia? (Stork)

- Hur lång tid tog en jordenruntresa 1880? (115 dygn)

- Vem var den första svenska artist att sjunga i Eurovisionens Schlager festival 1958? (Alice Babs)

- Vad tillverkade svenske utvandraren Oscar Hedström i sin fabrik Indian i USA? (Motorcyklar)

 

Som synes vardagsnära allmänkunskapsfrågor. En rad med 11 rätt och två med 10 belönades med priser. Utslagsfrågan innebar att gissa den sammanlagda längden av en bunt vedpinnar. (12, m)

 

Efter denna kylslagna promenad lockade Sockenstugan med nässelsoppa, rabarberpaj och kaffe och huset var i det närmaste fullt. Ytterligare tre vinnare drogs i dagens lotteri.

 

Vårvandringar i maj: 16/5 Skytteföreningen, 23/5 EFS, 30/5 Församlingen.

 

2017 05 10 Jan Berlin

 

 

Frågesport 2/3

 

Den sjunde upplagan av årliga frågetävlingen mellan V Torup, Hörja och Röke var förlagd till församlingshemmet i Röke med Sockengillet som värd. Ett 80-tal spännings- och fikalystna åhörare hade infunnit sig.

 

I likhet med de senaste åren anlitades Lennart Andersson, Sösdala, tillsammans med hustru Britta, enväldig och omutbar domare, att leda tillställningen, som tidigare en frågetävling av på-spåret-typ. Varje resmål, fyra stycken, var värt 5-0 poäng och försett med 5x3 följdfrågor à 1 poäng. Max 80 poäng. Rökelaget bestod av Yngve Nilsson (Eljalt), Evert Johansson och Sven-Ingvar

Bengtsson.

 

Som tidigare en mycket jämn tävling. Röke i knapp ledning före V Torup, dock lika vid halvtid, och Hörja i omedelbart kölvatten. De två sista resmålen klarade alla tre lagen med glänsande fem-poängare men ett herkuliskt ryck på de sista delfrågorna hembar segern åt Röke, 60 poäng, V Torup 56 och Hörja 50. Impo-

nerande resultat enligt Lennart Andersson.

Toruplaget passade på att engagera LA till nästa frågesport, som går av stapeln i V Torup 1 mars 2018.

 

2017 03 06 Jan Berli

 

 

Öppet hus med bildvisning 16/1

 

28 personer var bänkade i Sockenstugan vid årets första öppet hus. Dagens bildvisning var tvådelad, där den första delen bestod av fotografier, som illustrerade åren 1900 till 1960, ungefär.

 

Det var en blandning foton av skolklasser, konfirmation, mönstring, söndagsskola, enskilda personer, familjer och festliga begivenheter, ett utmärkt tillfälle att identifiera tidigare namnlösa personer och rätta felaktiga uppgifter, vilket även skedde i flera fall.

Därefter visade Kent Thornström ett antal bilder ur brodern Leifs efterlämnade fotoarkiv, huvudsakligen 1960-70-tal.

 

2017 01 18 Jan Berlin