Arkivet

 

 

2011

 

17/1

Öppet hus

 

Första arrangemanget 2011 blev en stillsam kväll med information och filmvisning. 24 personer hade sökt sig till Sockenstugan trots det hala väglaget.

Greta Nilsson informerade om vad man kan hitta i Sockenstugan utöver de mer i ögonenfallande samlingarna med foton, bygdehistoria och det gamla skolbiblioteket. Det finns ett tiotal pärmar med tidningsurklipp, ett antal pärmar med fotografier av samtliga 540 hus i socknen (tagna runt millenniumskiftet) och dessutom ett stort antal protokoll och handlingar från den mängd av föreningar och intresseorganisationer, som funnits i Röke, som energiföreningar, Bondeförbundets lokalorganisation, husmodersföreningar, majblommekommittén, Röda korset, ungdomsföreningar och mycket annat. Dessa handlingar visar vi gärna för intresserade.

 

Greta förlorade sig ett 60-tal år tillbaka i tiden och räknade upp vad som då fanns i Röke: ett flertal affärer bl.a en radiobutik, caféer, mejeri, post, telegraf, fjärdingsman, distriktsköterska, lantmännen, tre lastbilsåkerier, tre sågverk, skomakare, skräddare och annat jag inte hann anteckna. I dag finns i stort sett bank, skola, kyrka, missionshus och Röke buss.

Greta kommer att med början 1 februari hålla i en studiecirkel om Röke vid tiden för kommunsammanslagningen med Tyringe 1951. Intresserade kan höra av sig till Greta. Ett annat projekt, som Greta håller i, är sammanställning och utgivning av nästa bok Gårdar i Röke, en mer lättillgänglig komprimering av 14 pärmar med material från åratal av studiecirklar.

 

Förra året visades en film om Bertil Nilsson, Eljalt; på besök i GEKÅ, Ullared.

I årets film är resmålet Oslo (dec 2009). Titeln Lost in Oslo är välfunnen, Bertil förflyttar sig genom metropolen, gata upp och gata ned, och förefaller vara vilse (lost). Han frågar mängder av norrmän om vägen. De måste ha varit imponerade av hans breda skånska.

Jan Berlin

 

14/2

Frågesport i församlingshemmet

 

Det var väl att Sockengillet fem minuter i tolv och mot eget program förlade denna frågesport till församlingshemmet i stället för Sockenstugan, som avsett var. Ty 74 personer mötte upp för att följa kombattanterna från Röke-Hörja-V Torup. Detta är endast en person från publikrekordet i Sockengillets frågesporter; i februari 2009 installerade sig 75 åhörare i Sockenstugan, för att följa en lokal frågesport mellan tre av Rökes byar. Luften tog slut efter 15 minuter men entusiasmen var likväl hög i 1,5 timmar.

Nu, den 14 februari, var det dags att kora 2011 års mästare i frågesport i dessa de oländigaste av bygder, enligt kung Svend Tveskägg. De tre byarna sände fram i sammanhanget rejält vässade lag:

Röke: Mats Erlingsson, Evert Johansson, Börje Wittgren

V Torup: Arne Elofsson, Gert Lindqvist, Rosmarie Karlsson

Hörja: Bertil Aronsson, Per-Olof Nilsson, Tore Jönsson

Regler enligt följande: 24 tredelade frågor, en poäng/rätt svar, max 72 poäng.

Ställningen presenterades efter var tredje fråga via overhead. Efter var åttonde fråga bytte lagen plats i salongen, för att därigenom avnjutas av publiken ur varierande hör- och synvinklar. Efter 12 frågor inföll kaffepaus à 30 minuter. De tre sista frågorna presenterades ställningen efter varje fråga.

Frågeproducenterna/presentatörerna Jan Berlin och Sven-Ingvar Bengtsson hade nu att genomföra tävlingen, helst utan generande slamkrypare.

Det blev intressant från start. Röke tog en, om icke imponerande eller ohotad, så dock ledning med några poäng tillgodo på V Torup och Hörja. Vid fråga 23 blev det verklig skruv i dramatiken: Röke och V Torup på samma poäng! Av jublet i lokalen att döma lät det som om 80% av publiken var tillresta torupsbor.

Sista, spännade frågan redovisas härmed. Ställningen: Röke 42p, V Torup 42p och Hörja 34p.

Fråga 24. Rubrik: Avslutning. Vitsigt tyckte frågekonstruktörerna.

A. Ett annat (grekiskt) ord för avslutning, slutord i tex en roman? Svar: epilog

B. Den fornnordiska mytologins samlade begrepp för mänsklighetens och gudarnas slutliga undergång? Svar: Ragnarök

C. Ett annat ord för årsavslutning? Svar: examen

Resultat: Röke V Torup Hörja

A. -- R R

B. -- R R

C. -- -- R

 

Hörja slutade starkt med tre rätt men Röke föll pladask på mållinjen och tappade sin ledning. V Torup blev frågesportsvinnare: V Torup 44 p, Röke 42p och Hörja 37 p.

Av jublet i församlingshemmet denna gång föreföll det som om 100% av publiken var torupsbor på genomresa. V Torup är att gratulera till segern men en intressant fråga ställdes aldrig: var denna resultatet av ett synnerligen finurligt iscénsatt taktikspel från Torups sida eller handlade det mer om ren tur?

Torupsgänget avreste, för att mottaga sin hembygds hyllning och röke/hörjafolket drog sig tillbaka till stugorna, för att vässa sig ytterligare inför en framtida, ganska sannolik, returkamp.

 

Allvetarna från Västra Torup, Gert Lindkvist, Ros Marie Johansson och Arne Elowson

Jan Berlin

 

14/3

Öppet hus med Sixten Svensson

 

Om relationerna mellan Sverige och Danmark efter roskildefreden 1658 och de turbulenta åren på 1670-talet, då danskarna misslyckades med att återtaga Skåne trots flitig uppbackning av snapphanerörelsen. Sixten uppehöll sig vid den spektakulära loshultskuppen, där ett gäng bönder, inte snapphanar, lade beslag på den ansenliga svenska krigskassan. Han drog även fram i ljuset en rad övergrepp och våldsdåd från svensk sida, som undertecknad, uppväxt i Gustaf-Adolf-staden Göteborg, inte kände igen från sin historieundervisning. Sanningen som alltid någonstans mittemellan.

 

De snapphanar, som vid fredsslutet flydde till Danmark blev här mycket illa behandlade, vilket sannolikt bidrog till att, när nästa krig bröt ut 1700, fanns det inte längre något intresse att taga till vapen på dansk sida. Drygt 100 år och ytterligare några krig senare blev de båda länderna vänner på var sin sida av Sundet. 47 åhörare i Sockenstugan.

 

14/4

Öppet hus med Karlo Pesjak

 

Karlo har gästat Sockengillet tidigare med sina fina bildspel, dels Sista bonden i Tämmeboda, om ett småbruk i Småland, som drevs med gamla metoder, och dels Lapponia, vackra bilder från lappländska nationalparker.
Denna gång blir det betydligt mer småskaligt, 3 kvkm naturreservat: Hallands Väderö i ord och bild. Bildvisningen börjar kl. 19.00.

 

7/5

Loppmarknadvid Sockenstugan kl 13-16.

 

Dagen bjöd på vackert väder och en idealisk temperatur. Nytt för året var tiden 13-16 istället för 10-15, som gällt tidigare. Det visade sig, att intäkterna inte blev mindre trots den nedbantade tiden och trots att stenugnsbakat bröd inte såldes i år, en pålitlig inkomstkälla annars.

Utbudet av loppisprylar var större än tidigare och en hel del fann sina köpare. Det var även premiär för försäljning av startkort till årets upplaga av tävlingen Lär känna Röke från cykel. Se särskild notis på hemsidan om denna.

Greta Nilsson sålde sina erkänt smaskiga kakor och i stugan serverades kaffe med våffla

 

6/6

National- och hembygdsdag

 

Pålitliga Röke/Hörja skolorkester under Fredrik Karps ledning inledde, som så många gånger tidigare, dagen med en rad uppskattade blåsarstycken. Direkt efter detta hissades flaggan till flaggsignal på trumpet (Ingemar Karp), följt av kort tal (Jan Berlin) och unison nationalsång. Sedan skolorkestern avtackats och övergått till välförtjänt saft/bulle- eller korvkonsumtion bemannade Ronny Svensson och Torbjörn Arvidsson scenen med ett blandat sång- och musikprogram.

Vid 13.30-tiden gjorde undertecknad en snabbkalkyl över antalet besökare och fann att ungefär 170 personer rörde sig utanför och i Sockenstugan vid denna tidpunkt. 14.15 presenterades de jubilerande skolklasserna (Yngve Nilsson), första klass i Röke skolor 1941, -51, -61, -71.

 

Utställare denna dag var Gudrun Borg och Annica Andreasson utomhus och inne i Sockenstugan Birgitta Karlsson från Viken, född Johansson och uppvuxen i Galthult. I det stora rummet visades en intressant utställning av Gåramålningar rökegårdar avmålade under tidigt 1900-tal. Vädret var det bästa tänkbara, sol och värme med en bris, som gjorde värmen tämligen behaglig.

 

Ank-racet i Röke å förflöt som vanligt: 400 numrerade plastankor simmade knappt 50 meter, något som tog ca 15 minuter i det låga vattenståndet och bristfälliga strömdraget. 36 av dem, som satsat en tia på någon anka, kunde sedan direkt ur vår frys hämta sina vinster i form av kycklingfiléer eller kycklingar.

Fika med kaffebröd serverades, den hungrige hade tillgång till korv och den sockersugne till godis, den motionslystne kunde köpa startkort till sommarens cykelorientering Lär känna rökebygden från cykel. Så småningom upphörde aktiviteterna och efter ytterligare 1,5 timmar fanns det inte ett spår av dagens ruljans.

Kl. 18.00 gav Röke Blås konsert vid Algustorpssjön, enligt rapportörer såväl uppskattad som välbesökt.

 

Styrelsen tackar alla frivilliga krafter, som gjorde denna dag möjlig.

Jan Berlin

 

26/9

Öppet hus med Lars-Inge Sjöholm.

 

Som inledning informerade Greta att hon planerar en studiecirkel om bygdeskrönor. Utgångsmaterialet är en folklivsforskares intervjuer 1938 med 33 äldre rökebor i ämnet. Intresserade cirkeldeltagare uppmanas taga kontakt med Greta Nilsson 0451-550 26.

Lars-Inge Sjöholm berättade om hjälparbete i västra Tanzania, vid Victoriasjön,

i en församling med ca 70 000 invånare. Tre skåneförsamlingar och LIONS be-

driver här hjälparbete enligt hjälp-till-självhjälp-principen. Medelinkomsten är mindre än två dollar per dag och i detta land, dubbelt så stort som Sverige och med 45 miljoner invånare är 45% under 15 år.

 

I detta område är banan huvudkosten, fiske sker i liten skala och det odlas ananas, sötpotatis, té och kaffe. Flera lyckade projekt har genomförts: enkla och ekonomiska spisar ersätter primitiva eldstäder, återplantering av skövlad skog, ett enkelt såg-verksprojekt och ett lyckat försök med microbank, som stöttar eget företagande i enkla former. Lars-Inge gav en intressant redogörelse för verksamheten, förtydligad genom ett välgjort bildspel.

 

Resultat av sommarens cykelmotion Lär känna rökebygden från cykel.

Ett 100-tal startkort såldes och 67 svar lämnades in.

1:a pris, presentkort 1000:- nr 23 Britt Pålsson

2:a ” ” 500:- nr 14 Hampus Almström

3:e ” ” 500:- nr 25 Lena Björnstedt

4:e ” ” 250:- nr 5 Martin Ohlin

5:e ” ” 250:- nr 11 Anders Tillström

Kvällens lotteri utföll sålunda:

1:a pris, ål, Görtie Almén

2:a ” lax, Christina Ottosson

3:e “ lax, Torsten Johansson

4:e “ böcker, Inga Persson

5.e ” keramikfågel Nils-Erik Svensson

6:e ” glasvas Christina Ottosson

7:e ” börs (tom) Sven-Arne Rosander

Samtliga vinnare gratuleras.

2011 09 27 Jan Berlin

 

Ingen villervalla om vallhunden Ellie får bestämma

SLÄTTSJÖ

Sök! Sakta fram! Vänster! Stanna!

Med lugn röst dirigerar Markus Liljegren vallhunden Ellie och inom bara ett par minuter är den avlägset utspridda fårskocken insamlad och hemförd.

Markus och Monika Liljegren föder sedan 1992 upp får i Slättsjö. Det som började med två tackor och en bagge är idag en heltidssysselsättning för hela familjen Liljegren. Och inte minst för deras elva bordercollies.

Får är utpräglade flockdjur och impulsiva varelser, och att hålla ordning på de 250 tackor som finns på gården kräver mer än två ben. Det fick det dryga sjuttiotalet besökare som kom till söndagens visning ganska snart klart för sig.

"Vi sparar nog runt en och en halv timme per dag på att använda hundarna,och vi slipper dessutom betala ut löner", berättar Monika Liljegren med ett leende.

Ute på fältet har Ellie nu fått order om att dela flocken på 40-talet djur. Lugnt och metodiskt närmar hon sig utan att stressa upp fåren, och snart har hon fört hälften ut på bete medan den andra halvan snällt stannar kvar hos Markus. Ett imponerat mummel hörs från publiken.

"Det krävs bara att man lägger fem minuter om dagen i ett drygt år för att få fram en riktigt bra vallhund", berättar Monika Liljegren.

Hon vet vad hon talar om. Om några veckor är det dags för en annan av familjens hundar att försvara sin titel från förra årets SM för vallhundar. Ellie däremot börjar med sina elva år att närma sig pensionsåldern.

"Hon är väl inte lika snabb längre, men hon tar igen det med sin erfarenhet, och hon älskar fortfarande att jobba. Skulle hon inte få hålla på med fåren skulle hon börja bete sig som en liten ligist och valla cyklister och småbarn", skrattar Monika.

Visningen i Slättsjö arrangerades av Röke Sockengille, som också bjöd på fika för dem som inte hade egen kaffekorg med sig.

"Tanken är att göra detta till ett återkommande familjearrangemang. Det är allt färre som får uppleva naturen och lantbruket på nära håll, så vi vill ge dem en chans att få se hur olika delar av det fungerar. Nästa gång blir det nog kor som kommer att spela huvudrollen", avslöjar ordförande Yngve Nilsson.

Text och foto: Andreas Nilsson

 

 

Öppet hus 26/9 med Lars-Inge Sjöholm.

 

Som inledning informerade Greta att hon planerar en studiecirkel om bygdeskrönor. Utgångsmaterialet är en folklivsforskares intervjuer 1938 med 33 äldre rökebor i ämnet. Intresserade cirkeldeltagare uppmanas taga kontakt med Greta Nilsson 0451-550 26.

Lars-Inge Sjöholm berättade om hjälparbete i västra Tanzania, vid Victoriasjön,

i en församling med ca 70 000 invånare. Tre skåneförsamlingar och LIONS be-

driver här hjälparbete enligt hjälp-till-självhjälp-principen. Medelinkomsten är mindre än två dollar per dag och i detta land, dubbelt så stort som Sverige och med 45 miljoner invånare är 45% under 15 år.

I detta område är banan huvudkosten, fiske sker i liten skala och det odlas ananas, sötpotatis, té och kaffe. Flera lyckade projekt har genomförts: enkla och ekonomiska spisar ersätter primitiva eldstäder, återplantering av skövlad skog, ett enkelt såg-verksprojekt och ett lyckat försök med microbank, som stöttar eget företagande i enkla former. Lars-Inge gav en intressant redogörelse för verksamheten, förtydligad genom ett välgjort bildspel.

Resultat av sommarens cykelmotion Lär känna rökebygden från cykel.

Ett 100-tal startkort såldes och 67 svar lämnades in.

1:a pris, presentkort 1000:- nr 23 Britt Pålsson

2:a ” ” 500:- nr 14 Hampus Almström

3:e ” ” 500:- nr 25 Lena Björnstedt

4:e ” ” 250:- nr 5 Martin Ohlin

5:e ” ” 250:- nr 11 Anders Tillström

Kvällens lotteri utföll sålunda:

1:a pris, ål, Görtie Almén

2:a ” lax, Christina Ottosson

3:e “ lax, Torsten Johansson

4:e “ böcker, Inga Persson

5.e ” keramikfågel Nils-Erik Svensson

6:e ” glasvas Christina Ottosson

7:e ” börs (tom) Sven-Arne Rosander

Samtliga vinnare gratuleras.

2011 09 27 Jan Berlin