Arkivet

 

 

 

2010

 

 

15/2
1600-talets krig mellan Danmark och Sverige

 

Måndagen den 15/2 gästades vi i Sockengillet av adjunkt Claes Ruderstam från Vittsjö. Claes har nyligen gått i pension och var tidigare lärare på Bjärnums grundskola i bl. a. ämnet historia.

 

Ett 30-tal åhörare fick en utmärkt historielektion om bakgrund och följder av 1600-talets 6 olika krig mellan Sverige och Danmark. Han stannade av förklarliga skäl speciellt vid slaget i Vittsjö febr. 1612, där den svenske kungen Gustav II Adolf gick genom isen på en å vid flykten norrut till Sverige. Även stölden av den svenska krigskassan i Loshult väckte stort intresse, eftersom Claes kunde visa upp ett eget "mynt" - ett ca 2,5 kg tungt kopparplåtstycke
stämplat 1 daler från denna kupp.

 

Claes var noga med att betona att det som läses i våra skolor är "svensk" historia och att grova övergrepp begicks från båda sidor. Han räknade upp ett antal namn på "friskyttar" = snapphanar från Rökebygden och avslutade föredraget med en fin kärlekshistoria mellan Karl XI och hans danska gemål Ulrika Eleonora. Giftermålet ägde rum 1680 och överbryggade fientligheterna mellan grannarna Sverige och Danmark.

 

 

 

 

 

4/3

Årsmöte

 

Endast 39 personer hade tagit plats i Röke församlingshem inför 2010 års årsmöte. Ordföranden konstaterade att detta var ett exempel i fallande tendens,men de närvarande fick sedan taga del av ett uppskattat sång-och musikprogram med Bygdespelarana på scénen under trekvart, ett program med gamla, ´goa´ låtar i sockengilleanda.

I årsmötesförhandlingarna valdes, icke helt oväntat, sittande ordförande och sekreterare, Jan Berlin och Johnny Svensson, att även ombestyra årsmötet. Sedan verksamhetsberättelsen 2009 godkänts och styrelsen beviljats ansvarsfrihet följde §11 på föredragningslistan: ”Förslag och motioner”. Ordföranden beklagade att denna möjlighet i mycket ringa utsträckning utnyttjas av medlemmarna; möjligheten att inom en månad före årsmöte inkomma med egna förslag att diskutera.

Verksamhetsplan för 2010-11 antogs. Denna upptog bl.a renovering av stengrunden, välkommen-till-rökeskyltar och utbyggnad av hemsidan. Så vidtog val av ledamöter och funktionärer i föreningen, vilket i stor utsträckning blev en serie omval, dock ej till ordförandeposten, där Jan Berlin efter åtta år med klubban i hand, undanbad sig fortsatt förtroende i denna syssla.


Till ordförande valdes Yngve Nilsson(Englarp).

I styrelsen hade Greta Nilsson och Sven-Arne Rosander ett år kvar, Johnny Svensson och Christina Ottosson omvaldes på två år. Som suppleanter ett år omvaldes Anna-Lena Cronvall och Lennart Olsson, nyval Jan Berlin.

Som revisorer omvaldes Mats Erlingsson och Evert Johansson, som suppleanter Cecilia Lindberg och Magnus Almström. Mats och Evert omvaldes även i valberedningen tillsammans med Karin Svensson.

Val av utskottsledamöter gick helt i omvalets tecken:

Fastighetsutskottet; Ebbe Nilsson, Nils-Erik Svensson, Roger Lennartsson pch Torsten Johansson.

Programutskottet; Sven-Ingvar Bengtsson, Siv Forsell, Martha Brink och Ronny Svensson.

Bygdeutskottet: Gert Ljunggren, Tomas Carlsson, Per-Åke Sjöstedt och Gunnar Haraldsson.

PR-utskottet; Stefan Pålsson och Kerstin Erlingsson.

Medlemsutskottet; Ingrid Persson, Margit Hjalmarsson och Mona Svensson.

Fotoutskottet; Görtie Almén, Karl-Åke Almén, Sven Christiansson och Yngve Nilsson(Eljalt).

Datautskottet; Tommy Borg.

Yngve Nilsson tackade avgående ordföranden med en blomma och Jan önskade för sin del Yngve och styrelsen lycka till i det fortsatta bygdearbetet. För att få en förnimmelse av sin framtida verksamhet fick Yngve även känna på ordförandeklubban. Ett tack till alla för all hjälp under året

Jan Berlin

 

15/3 
Öppet hus - Filmvisning

 

Ett tidigare planerat stilla samkväm blev i stället filmvisning. Med Bertil Nilssons medgivande visades filmen ”Bertil GEKÅ tur och retur”, något som lockat ett 30-tal åskådare.

Under 53 minuter fick vi följa Bertil, dels på hans gård i Eljalt, där vi besåg den mäktiga muren mot väg 24 och fick en skymt av rariteten, en 2 cyl. Volvo BM

från 1959.

Huvuddelen av filmen behandlade Bertils tvådagarsutflykt till Ullared och GEKÅ. Varuhuschefen intervjuades liksom tillfälliga och återfallskampande kunder. Bertil rörde sig säkert i folkhavet men tycktes inte göra några uppseendeväckande investeringar i företaget, vilket han även påpekar. På kvällen var det dansgolvet, som gällde.

Bertil förefaller haft en trivsam utflykt och vi åskådare i Sockenstugan tackade honom för en trevlig film med en varm applåd.

 

 

8/4

Öppet hus - Vårliga TRÄDGÅRDSTIPS med Anders Tillström

 

C:a 50 trädgårdsintresserade åhörare fick verkligen många odlingstips den 8 april i Sockenstugan. Anders Tillström, tidigare handelsträdgårdsägare och mångårig lärare inom trädgårdsnäringen, började med tips om hur amaryllislökarna från i julas kunde ”återanvändas” till kommande höst. Han fortsatte med hur pelagoniasticklingar skulle skötas för att bli buskiga rikblommande krukväxter. Mycket intressant var avdelningen om beskärning av olika träd och buskar. Troligen upptäckte många att de gjort ”tabbar” i det egna trädgårdsarbetet vid beskäring av bl.a. sina fruktträd och rosor.

 

Den kastade ”Hatten” fastnar hos de flesta i grenverket efter beskärningen, dvs. vi klipper bort för lite. Om rosor berättade Anders att det är viktigt med både skötsel och val av sorter. Rökebygden tillhör sydsvenska höglandet med sina svåra frostnätter på vårkanten, så därför bör inköpta trädgårdsväxter vara lämpliga för minst zon 3.

Under kvällen diskuterades skötsel av gräsmattor, anläggning av en lämplig såbädd mm mm. Tiden bara försvann och Anders avtackats med en välförtjänt applåd för ett fantastiskt fint och pedagogiskt föredrag där levande material fanns till åskådning vid de olika momenten. Visst är vi många som önskar en fortsättning om ”hösttips i trädgården” hösten 2011. TACK ANDERS FÖR EN HÄRLIG KVÄLL !

 

8/5

Loppis

 

Som under vår loppis i oktober förra året var även denna dag vädrets makter verkligen grinigt inställda: regn och kyla, 5-6 grader varmt.

Tältet hade inte kunnat resas dagen före pga blåst men Sockengillets raska funktionärer fick nu snabbt upp det i blötan och det kompletterades med en stor presenning, som riggades upp mot uthuset medelst en finurlig kombination av plankor och stegar.

Kommersen kunde därmed begynna men som väntat vällde kunderna inte in. En ganska jämn ström under de följande timmarna gav dock ett gott tillskott i föreningens kassa och kassören såg nöjd ut. De 28 stenugnsbakade limporna tog som väntat slut på en halvtimma, Gretas välkänt goda kakor hade åtgång och loppisprylar som textilier, böcker, skivor, DVD, hushållsartiklar och porslin hade hygglig åtgång.


75 personer fikade och intog en våffla. Loppmarknaden är, som för många föreningar, en pålitlig inkomstkälla.

 

11/5

Vårvandring

 

Traditionen trogen sedan flera år genomförde de samverkande föreningarna i Röke ( Kyrkan, EFS, IF, Skytteföreningen och Sockengillet) sina tipsrundor under fyra tisdagskvällar i maj. Uppehållsväder men kyla blev vad Sockengillet fick hålla tillgodo med. Likväl genomförde 28 personer promenaden med tolv tipsfrågor och med utgångspunkt från IF:s klubbstuga.

Utslagsfrågan utgjordes av ett kolstrykjärn från 1800-talet och uppgiften var att uppskatta vikten. Rätt vikt var 2795 gram och den närmaste gissningen stod Ethel Varul för med sina 3000g.

De tre priserna gick till

1. Evert Johansson 11 rätt 2400g

2. Staffan Gustafsson 11 rätt 1220g

3. Birgitta Gustafsson 11 rätt 1138g

Enligt samrådsbeslut går årets intäkter från vårvandringarna till Barncancer-

föreningen i Lund. Sockengillets resultat blev 1455kr.

 

4/7

Familjerally

Årets rally genomfördes i bästa tänkbara väder, kanske för bra vad gäller temperaturen. Möjligen var denna orsak till det betydligt lägre deltagandet jämfört med föregående år, då rekord slogs, trots återkommande skyfall.

Nåväl, 45 personer i 14 bilar körde en tremilarunda på småvägar via Äljalt, Algustorp, Hökatorpet, Slättsjö, tangering av Värsjön, Tuva-

torp, Tallmo, Harastorp och åter Röke.

Vid sex kontroller var uppgiften att gissa på gamla (och nyare) bruks-

föremål. Några exempel på dessa: centrallås från personbil, kristall-

mottagare, alnmått och foderanordning för bin.

Utslagsfrågan var längden av ett band förslutet i en glasburk.

Vinnare 12 rätt Bengt Persson

Maj-Britt Ohlsson

Carina Persson

Per-Uno Persson

11 rätt Gunhild Persson

 

29/8

Kyrkogårdsvandring

Den 29 augusti genomfördes den årliga kyrkogårdsvandringen i sockengillets regi.

Yngve Nilsson, Eljalt, guidade oss runt. Han berättade om vilka som var begravda och lite om deras familj, yrke och bakgrund. Ett 20-tal personer hade mött upp.

Området vi besökte denna gång är relativt nytt och de flesta av oss kände många av de som låg här. Det ledde till att lite berättelser om deras liv kom fram.

En regnskur gjorde att vi avbröt lite tidigare och sökte oss till Sockenstugan där vi drack det medhavda kaffet och hade en stunds trevlig samvaro.

 

20/9

Öpppet hus 20 september

Bildvisning och dragning cykeltrim.

Kvällens program inleddes med bildvisning inför ett 30-tal närvarande.

Denna ägde rum i två avdelningar, där den första var premiär för

digitalt överförda, äldre fotografier. Tommy Borg skötte projektorn och

Görtie Almén kommenterade. Ett antal namnlösa personer kunde, som

brukligt vid dessa visningar, identifieras.

Nästa omgång innehöll ett antal diabilder från 1960-talet till 80-talet.

Sven-Ingvar Bengtsson var såväl fotograf som maskinist och kommen-

tator. Intressant att beskåda numera medelålders och äldre rökebor i ett

antal årtionden yngre upplagor, i tidsenlig frisyr och mode.

Så följde dragningen av sommarens cykelorientering. 99 startkort var

sålda och 67inlämnade. Styrelsen, som fått flera propåer om fortsättning

av detta arrangemang, har lovat att taga denna fråga under positivt

övervägande.

Pristagare cykeltrim 2010:

1. Kjell Svensson 1000:-

2. Kalle Ternblad 500:-

3. Magnus Almström 500:-

4. Carl-Olof Danielsson 250:-

5. Anette Thornström 250:-

 

21/10

Bottegröd


Torsdagen den 21/10 ägde den årliga gastronomiska upplevelsen med ”Bottegröd” rum i ”sockenstugan”. Liksom tidigare år var det Martha Brink som basade över grytorna. Hon säger emellertid attdettroligen inte går att skaffa dessa speciella gråärtor längre, i handeln kallade ”Timo-ärtor”– vad gör vi då? Jag läste dock för en tid sen en artikel från POM, en organisation som sysslar med odling och katalogisering av gamla växtarter för att bevara biologisk mångfald, att man provodlat 6 olika sortersgråärtor för att få fram lämpligt utsäde. Dessa ärtor odlades redan under stenåldern för attfå fram de viktiga proteinerna i kosten till både ”folk och fä”. Ärtväxter är också kvävefixerandedvs. kan använda luftens kväve som kvävegödning, vilket bara ett fåtal växter kan. Kanske finns det hopp om en fortsättning !

Till ”bottegröden” fodras också speciella tillbehör nämligen 1) svagdricka med eller utan mjölk,2) nyrökt och rimmat fläsk (från Örkelljunga) och 3) hemlagad senap.

Vi var ca 55 personer sommätta och belåtna lämnade ”sockenstugan” och tackar damerna i köket för en mycket god kväll. (Yngve- en av de 55).

 

15/11

Öppet om Fritiof Nilsson Piraten.

 

Gösta Holmberg från Piraten-sällskapet gästade Sockengillet och underhöll ett 30-tal åhörare med glimtar ur denne säregne persons liv och författarskap.

Född 1895 var avsikten att levnadsbanan skulle bli advokatens, vilket den även blev efter lite ryckiga studievägar, fram till 1930, då den växlade över till författarens. Gösta plockade fram flera av de välkända namnen: Bombi Bitt, Esping, Vricklund och Elisa och stannade till vid speciella ställen i författarskapet, som blivit klassiska, som inledningskapitlet i Bock i örtagård

(En herre är i staden), som burlskt beskriver ett antal kreaturshandlares orgier runt ett smörgåsbord på hotell Horn i Malmö. Redan detta kapitel ger Piraten en speciell plats i litteraturhistorien.

Det var mycket trevligt att få denne minst sagt specielle författare presenterad med den entusiasm och sakkunskap, som Gösta Holmberg utvecklade, och kvällen var verkligen värd en betydligt större publik.

 

27/11
Julmarknad i Röke

 

Sedan flera år en samverkan mellan Röke församling, Sockengillet och Skytteföreningen. I år medverkade även EFS med en uppskattad levande julkrubba vid trumbutiken.

 

I planeringen av julmarknaden försöker vi undvika , att likartade arrangemang upprepas i lokalerna (församlingshemmet, Sockenstugan och Skyttepaviljongen) och att utbudet blir så varierat, att besökarna finner det värt att promenera runt till de olika platserna. För att ytterligare uppmuntra denna promenad hade vi även i år en tipspromenad med 12 frågor, uppdelade fyra per lokal. Endast 19 personer lämnade in ifylld talong men det var rikligt med folk, som rörde sig i byn. Samstämmigt intryck hos arrangörerna var att det var mer publik än någon gång tidigare och Sockenstugans källare var stundtals till trängsel fylld.

 

I Sockenstugans övervåning fanns det ett välbesökt café och i källaren såldes stenugnsbakat bröd (slut inom 15 minuter), Gretas välkända, läckra kakor, marmelad och sylt, hemstickat inför vintern, grönsaker och Sockengillets filmer och böcker. Dessutom två lotterier och ett miniloppis av julkaraktär.

Bröderna Karl-Johan och Sigurd Levin fanns på plats i den museibutik, de skänkt till Sockengillet, för att svara på frågor om handelsmannens vedermödor för 50 år sedan.

 

Arrangörerna har fått många uppskattande synpunkter på julmarknaden, så det finns anledning att tro, att den kommer att upprepas.