> Länk till arkivet med tidigare
   aktiviteter

 

 

 

Öppet hus måndag 23/3

 

Tiden går och vi anser att nya uppgifter behöver tillföras på många fastigheter i framför allt "Gårdar i Röke". Diskutera gärna ute i byarna vad som ändrats sedan utgivningen och även om det finns rättelser. Det kommer att finnas ett exemplar av aktuella datalistor i sockenstugan.