Hem

Program

När det gäller våra arrangemang kan datum och tider ändras. Se under "Föreningsnytt" i Norra Skåne och vår anslagstavla.

Torsdag 12/4 kl 18.00

Öppet hus. Connie Berg-

holtz sjunger och spelar.

 

Tisdag 15/5 kl 18.00

Vårvandring vid Röke IP.

Fika eller soppai i socken-stugan

 

Onsdag 23/5 kl 18.00

Utfärd till Perstorps hem-bygdsgård. Medtag fika.

Samåkning från socken-stugan.

 

Onsdag 6/6 National-

och Hembygdsdag

12:45 Jubilerande skol-klasser. Mer info under våren

18:00 Konsert med Röke blås vid Algustorpssjön

 

Söndag 1/7 kl 13.00

Bilorientering. Medtag fika-korg..

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 8 mars

 

Årsmötet inleddes av Jan Berlin med sedvanlig parentation över fyra under året

bortgångna medlemmar: Karl-Erik Almkvist, Maj-Britt Olofsson, Birgit Olofsson och Anna Olsson. De avlidnas minne hedrades med en stund av tystnad.

Ordföranden Rikard Arvidsson hälsade de knappt 30 närvarande medlemmarna

välkomna till Sockengillets 21:a årsmöte (tidigare lägstadeltagande vid års-

möte är 42) och välkomnade även kvällens underhållare, Bjuvs Ukulelegäng,

till trekvarts musik och sång.

 

Ukulelegänget var en härlig upplevelse för oss, som inte stiftat bekantskap med

det tidigare; 13 spel-och sångglada damer och herrar, 12 utrustade med ukulele

med ett dragspel som melodiinstrument och efter hand dök även andra instru-

ment upp vid behov såsom mandolin, fiol, munspel, kastanjett och (faktiskt)

tvättbräda. Repertoaren var av passande allsångstyp som By the river of Baby-

lon, Seemann, Tantis serenad, Good luck charm, Fernando, Fredriks gånglåt,

From a Jack to a King, Viggen , Pärleporten plus ytterligare en rad låtar. Vi fick även höra historien om hur Ukulelegänget tillsammans med en armé av likasinnade, totalt 1547 stycken, för några år sedan i Helsingborg spelade in sig i Guiness Rekordbok, där man blev kvar under några år innan japanerna i någon

6-miljonerstad lyckades skrapa ihop ytterligare några hundra ukulelespelare.

Tack Bjuvs Ukulelegäng och välkomna åter till Röke.

 

Efter en stärkande fikapaus var årsmötet redo tänka de stora tankarna och fatta de kloka besluten. Årsmötet valde sittande ordförande och sekreterare, Rikard

Arvidsson och Cecilia Lundström, att leda mötet. Verksamhetsberättelse, resul-

tat/balansräkning och revisorernas berättelse för 2017 föredrogs och styrelsen

beviljades ansvarsfrihet för sitt fögderi.- Vid §11, Förslag/motioner, förelåg

sensationellt nog en sådan, vilket inte har hänt under de senaste 10 åren, en av

medlemmarna sorgligt underutnyttjad möjlighet att påverka direkt.

 

Ebbe Persson, Vittsjö, föreslog att ordföranden väljes på ett år istället för på två år.

Förslaget bifölls av ett enigt årsmöte och vann därmed omedelbart laga kraft.

Verksamhetsplanen för 2018 och 2019 innehöll en del nyheter: utgivning av

fotoboken Rökebilder III under året; utreda förutsättningarna för nytt projekt

Levande historia; intensifiera arbetet med Bygdeband, bygdens dokumentation

på Internet; följa upp arbetet med Arkeologi utan spade; återuppta traditionen

med Bottegröd; hemsidan görs om för att bli aktuellare och anpassas för smarta telefoner.

 

Medlemsavgiften har inte höjts på många år men styrelsen ansåg att detta nu skulle vara välgörande för ekonomin. Årsmötet tillstyrkte höjning till 150:-

från 2019. Budget för 2018 godkändes.

 

Kenth Thornström slutade efter flera år i styrelsen och avtackades med en blomma, inte minst som tack för sina energiska insatser inom föreningens nya

verksamhetsområde Arkeologi.

 

Ordföranden tackade oss alla för kvällen och önskade oss och sig själv lycka till

med föreningsarbetet under 2018.

 

2018 03 12 Jan Berlin

 

 

Länk till info om styrelse och utskott

 

 

Öppet hus med bildvisning 15 februari

 

 

Vi var faktiskt bara 20 personer, som bänkat oss i Sockenstugan, för att ta del av ett 100-tal äldre och nyare rökebilder.

Den första avdelningen bestod av ca 60 äldre bilder (flertalet första hälften av 1900-talet), som presenterades via digitalprojektor, vilken dock inte släppte ifrån sig några bilder förrän efter 15 minuters tryckande på knappar och pillande på kontakter. Under tiden erinrade vi övriga oss, inte utan nostalgi, gamla tiders gedigna projektorer med slamrande bildväxlare, brusande fläkt och ett moln av damm genom ventilationshålen. Det enda, förutom ström-avbrott, som kunde störa föreställningen, var att lampan gick sönder, varför en medhavd reservsådan ingick i varje välförberedd bildvisares utrustning.

 

Det digitala micklandet gav resultat och Johnny Svensson och Lennart Olsson kunde presentera 20 fotografier av icke identifierade gårdar från ca 1900-1920. Resultatet blev magert; några möjliga men osäkra förslag. Ett par av gårdarna var redan vid fotograferingen rejält nedgångna och sedan länge försvunna, Andra sannolikt till oigenkänlighet om- och tillbyggda. Det fanns inte heller just några landmärken, som kunde hjälpa till med identifieringen.

 

Sedan följde ett 40-tal foton med varierande motiv: skolfoton, person-porträtt, mönstrings-bilder, Levins affär (bl.a busshållplatsen vid affären på linjen Vittsjö-Tyringe),fritids-föreningen, hushållskurser, hemvärnets julfest, mejeriet och en imponerande bild från en trädgårdsanläggning med vattenfall i Englarp.

 

Sven-Ingvar Bengtsson tog över och visade ett fyrtiotal bilder ur sina samlingar, flertalet ca 10 år gamla. Sven-Ingvar var utrustad med en rejäl projektor modell äldre, av ickedigitalt slag, dock försedd med finessen autofocus, som emellanåt kunde leva sitt eget liv. Här fick vi se Röke Blås konsertera vid Algustorpssjön, nationaldagsfirande vid Sockenstugan med skolorkester och jubilerande skolklasser. Vidare Sockengillets 10-årsjubileum, bilrallyt, frågesporter, friluftsgudstjänster, kyrkogårdsvandringar, julmarknader, adventskaffe och bröderna Levin i museibutiken.

 

Tack herrar bildvisare och Gertrud och Christina i köket för denna kväll.

 

2018 03 01 Jan Berlin

 

 

 

Öppet hus 18 januari med författarbesök

 

Antonia Andersson, Slättsjö, berättade om sitt skrivande. 28 lyssnare fanns på plats, när Antonia berättade med utgångspunkt från sin första roman Anjas liv. En andra, fristående del med samma karaktärer är att vänta.

 

Att skriva en roman är inte, förstod vi ganska fort, bara att sätta sig vid datorn och resa sig 350 sidor senare med ett färdigt korrektur i handen.

 

För Antonias del vaknade skrivarintresset i skolan, för att förverkligas många år och livserfarenheter senare under mammaledighet. Hon skrev ned sina mardrömmar och upptäckte, att detta var en god självhjälp. Såväl händelser som människor kan vara hämtade ur verkliga livet och det är viktigt att kunna fömedla och beskriva känslor och detaljer.

 

Om fakta presenteras bör dessa klara en kontroll och i den aktuella boken ledde detta till research hos både polis och patologer. När Antonia var färdig hade hon material för en rejäl bok på 540 sidor men här reagerade förläggaren och bad om nedbantning med ett par hundra, plus avkortning

av längre meningsbyggnader. Intressant! När skaparkraften bryter ut är den tydligen svår att stoppa. Antonia avslutade med att läsa några utdrag ur boken.

 

Tack Antonia Andersson för denna inblick i författarens vedermödor.

 

2018 02 08 Jan Berlin