Hem

Program

När det gäller våra arrangemang kan datum och tider ändras. Se under "Föreningsnytt" i Norra Skåne och vår anslagstavla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande hemsida kommer att tas ner till årsskiftet.

 

Ny hemsida finns på länk: nya.hembygd.se/roke

 

 

 

 

 

 

 

Utfärd till fornminnen 13 augusti.

 

Deltagarantalet vid föregående års utfärd var nedslående; 8 personer men i år var det bättre; 18 fornminnesintresserade fanns samlade vid Socken-stugan.

 

Målen för årets utfärd var pestkyrkogården i Eljalt och begravningsplatsen för självspillingar (självmördare) i Årekull men vår chefsciceron Kent Thorn-

ström valde att inleda på en äng i Algustorp. Kent berättade, att de avlidna förr bars i hemmasnickrade kistor från de olika byarna till kyrkan, ofta längs idag försvunna vägar. Spåren efter en sådan väg syntes ganska tydligt i åkerkanten. Med vissa mellanrum fanns speciella stenar

avsedda för rast och vila och en sådan sten borde finnas någonstans i närheten trodde Kent. Ängen är intressant även av annan anledning; på gamla kartor är det markerat ett oskiftat område mitt på den; ett stycke frälsemark, som på något sätt blivit bortglömt. Först i modern tid har detta rättats till.

 

Från ängen i Algustorp var det endast ett kort stycke att vandra till pestkyrkogården i Eljalt, en äng ovanpå en sandås. Sakkunnig här var Per-Åke Sjöstedt: Vid pestutbrottet 1710 ålades socknarna i lag att utmäta plats för pestkyrkogård, där sjukdomens offer snabbt kunde jordas utan ceremonier. Kyrkogården i Röke förefallar dock inte ha använts. Kanske klarade sig göingbygden undan pesten bättre än andra delar av Skåne? I Hästveda finns endast ett pestoffer rapporterat. Måhända kan detta delvis bero på generalguvenören Stenbocks initiativ att bevaka gränsen mot Upp-Sverige för att hindra folkrörelser, som underlättade pestspridning.

 

1713 försvann pesten, efter att ha härjat med 20-25 års mellanrum sedan 1350. Smittkoppor och kolera blev istället våra hårt prövade förfäders nya gissel.

 

Efter några hundra meters vandring från vägen i Nedre Galthult nådde vi be-

gravningsplatsen i Årekull, belägen i korsningen av Galthults, Eljalts och Rökes byagränser. Detta kryss är än idag tydligt markerat med diken. För

övrigt finns inga spår av begravningsaktivitet. Att dessa begravningsplatser i stor utsträckning förlades på byagränser lär ha sin förklaring: De dödas osaliga andar förväntades gå igen och då var det en fördel om man var flera att dela den obehagliga upplevelsen.

 

Kent Thornström berättade: Fram till 1908 föreskrevs i lag, att person, som begått självmord (självspilling), avrättats (alternativ begravningsplats var galgbacken), dött under mystiska omständigheter eller helt enkelt räknades till samhällets absoluta bottenskikt, inte fick begravas i vigd jord utan på särskild plats.

 

På denna begravningsplats finns ett 15-tal gravar, alla omärkta enligt påbud och flertalet sannolikt efter självspillingar. Självmord ansågs som ett särskilt svårt brott mot Gud och som självmord räknades även död genom vårdslöshet. Det finns äldre rökebor, som kan berätta att de i barndomen funnit rester av fordon, vagn och släde, som använts till att transportera liken och, som efter jordningenbetraktats som orena och lämnats på platsen.

 

Tack till herrarna, som planerat denna dag, förutom ovan nämnda även Tomas Carlsson och Roger Lennartsson.

 

2018 08 26 Jan Berlin

 

 

Bilorientering på ortens småvägar 1 juli

 

Denna aktivitet genomfördes för 20:e gången och eftersom nästan varje körbar stig i Röke har utnyttjats, valde vi att reprisera en tidigare slinga från 2011, 21 km via Kädarp, Krattabygget, Misterhult, Strandböke, Björklunda och Nedre Galthult.

 

Vädret var någorlunda svensk, lagom sommar; extremvärmen hade

ännu inte hunnit parkera sig över oss. Deltagarantalet har under senare år varit i dalande, 2017 endast 24 tävlande i nio bilar och utifrån detta bedömde vi att 50 startkort med gott mått borde räcka i år. Men häruti bedrogo vi oss gruvligen; 56 tävlande i 20-talet bilar ställde upp! En mycket trevlig överraskning.

 

Som tidigare gällde det att vid de sex kontrollerna identifiera ett gammalt bruksföremål och lösa en femdelad uppgift. Eftersom Sockengillets samling av föremål är begränsad fick vi gå över gärsgårn och låna av grannen. Stort tack till hembygdsföreningen i Perstorp!!

 

Kontroll I, Kädarp

Uppgift 1: identifiera ett bruksföremål: kodressör, anordning för att lära korna att gödsla i rännan och inte i båset.

Uppgift 2: koppla samman fem sjunkna skepp med haveriorsak;

Ulven – mina (svensk ubåt, minsprängd 1943).

Titanic – isberg (jätteångare kolliderade med isberg och sjönk 1912).

Andrea Doria – Stockholm (italiensk lyxkryssare kolliderade med svenska passagerarfartyget Stockholm 1956 och gick till botten).

Lusitania – torped (engelsk passagerarjätte torpederad av tysk ubåt 1915).

Vasa – felbyggt (svenskt krigsfartyg, som kantrade och sjönk under jungfruresan 1628, för hög tyngdpunkt).

 

Kontroll II, Krattabygget

Uppgift 1: Vem använde detta föremål? Slaktaren, redskap att skrapa hår av skållad svinhud.

Uppgift 2: identifiera fem svenska kungar. A. Gustaf III B. Gustaf I Wasa C. Gustaf V D. Gustaf II Adolf E. Karl XII.

 

Kontroll III, Misterhult

Uppgift 1: Vad användes redskapet till? Medicinering av hästar.

Uppgift 2: Kombinera ihop fem landskapsvapen med sju landskapsförslag:

A. Bohuslän B. Dalarna C. Härjedalen D. Skåne E. Lappland

 

Kontroll IV, Strandböke,

Uppgift 1: Vilket djur använde detta föremål? Kalv. Halsring med långa piggar, för att hindra kalven at tjuvdia.

Uppgift 2: kombinera ihop fem mans- och kvinnonamn till kända par. A. Tage – Aina (Erlander,stadsministerpar.)

B. Musse – Mimmi ( serietidningspar i stabilt förhållande de senaste 80 åren) C. Fantomen – Diana (åter ett strävsamt serietidningspar, som sällskapat sedan 1930-talet)

D. Oscar – Sofia (av Nassau, svenskt kungapar 1872-1907).

E. Hans – Greta (sagosyskon, häxjägare).

 

Kontroll V, Björklunda

Uppgift 1: Identifiera föremål. Cigarrsnoppare.

Uppgift 2: översätta romerska siffror.

A. V=5 B. X=10 C. D=500 D. C=100 E. MMXVIII= 2018.

 

Kontroll VI, Nedre Galthult

Uppgift 1: Vad användes föremålet till? Vässa rakblad.

Uppgift 2. Identifiera fem fiskar utifrån sju förslag.

A. Gös B. Lax C. Makrill D. Torsk E. Röding.

 

Utslagsfrågan bestod av ett plaströr med ett antal svenska frimärken. Sammanlagd valör? 798 kronor 29 öre.

 

I Sockenstugans trädgård redovisades så småningom resultatet. Maxpoäng var 60 och de tre pristagarna hade fått ihop 53, 51 resp. 49, till vilka de härmed gratuleras.

 

Ett stort tack till dagens 15 funktionärer.

 

Jan Berlin

 

 

Nationaldagen

 

 

Efter flera veckors värmebölja fanns det anledning att misstänka, att publiken på nationaldagen skulle dunsta bort i sommarvärmen. Men något hände! Någon vred ned termostaten behagliga 6-8 grader och vädret blev näst intill idealiskt med njutbar temperatur och behagliga molnslöjor.

 

När Röke/Hörja skolorkester under Fredrik Karps ledning drog igång 12.45 fanns ett 60-tal personer församlade vid Sockenstugan men det fyllde på efter hand och så småningom fanns det nog ett 150-tal i rörelse på tomten.

Flaggan hissades till Ingemar Karps flaggsignal på trumpet och undertecknad

höll ett kort tal till publiken och fosterlandet, där budskapet var, att vi inte får underlåta oss rätten att yvas, känna stolthet, vara stolta över vår nation och vår flagga, även om grupper av glädjemarodörer försöker utmåla detta som chauvinism, tillgjord fosterlandskärlek.

 

Det var premiär för försäljning av startkort i årets Cykeltrim, sommarens cykelorientering i röketrakten med tävlingstid till i mitten av september. Ett antal fotografier skall identifieras med punkter på en karta. Startkort à 50 kr kan beställas genom Johnny Svensson tel. 0451-401 70.

 

Inga Nilsson fyllde ett stort bord med sina stickade alster bl.a. mängder med

fantasifulla grytlappar. Hur bär dessa stickarproffs sig åt för att tillverka sådana mängder med välgjorda produkter? En förklaring sägs vara att de stickar medan de sover, men jag är osäker om man kan tro på detta.

 

Kö vid serveringen, Johnnys korvar sålde så småningom slut och så var det dags för presentation av årets jubilerande skolklasser: första klass i Röke skolor (tom 1960) och skola därefter, 1948, -58, -68, -88. Årgång 1978 hade lämnat walk over. (Bilder hittar du under Jubilarer)

 

Årets ankrace kräver särskilt skrivutrymme. Sedan urminnes tider (1990-talet) har tävlingen tillgått på samma sätt: 400 numrerade plastankor har hävts i Röke å från bron vid församlingshemmet med några entusiastiska barn som normalpublik. Ankorna driver 50 meter och samlas upp av en läns. Här plaskar funktio närer omkring i gyttjan och fångar upp dem i håvar. Nedkasade för den branta åslänten sitter ytterligare funktionärer och registrerar ankornas nummer, vilka vidarebefordras till Sockenstugan, där åter ett gäng funktionärer noterar vinnarnas namn, vilka presenteras vid priscermonin.

 

Röster har höjts genom åren att förfarandet borde förenklas. I år ställdes emellertid allt på sin spets. Torkan i maj hade förvandlat den pigga Rökeån till en rännil på gyttjebädd. Om ankorna släppts här hade de varit tvungna att gå ner till länsen, något vi bedömde gränsa till djurplågeri. Så istället hälldes de helt sonika ned i en cementblandare, kördes runt några varv och vinnarna av kycklingpriserna drogs inför publik vid Sockenstugan. Uppskattat och publikvänligt! Genial idé! Inovationen av hjulet var i särklass men detta är inte dåligt!

 

Med lottdragning avslutade sockengillets ordförande Rikard Arvidsson dagen,

tackade publiken och gjorde reklam för kvällens konsert vi Algustorpssjön med Röke Blås, där åtminstone inte vädret torde kunna förhindra publik-succé.

 

 

2018 06 18 Jan Berlin

 

 

 

 

Öppet hus 12 april.

 

Musik och sång med Connie Bergholtz, Örkelljunga. Connie, uppväxt i en dansbandsfamilj i Åsljunga och på 90-talet aktiv i dansband, är numera verksam inom barnomsorgen och uppträder endast några gånger om året bl.a för oss denna kväll. Hon är glad att få sjunga i Röke och minst lika glada är vi 25 , som bänkat oss denna kväll, på gott humör efter inledande fika.

 

Connie vill gärna värna om de äldre melodierna, många typiska allsångs-

klenoder men varvar gärna med egenkomponerad musik och egna texter.

 

Vi bjöds på följande program:

- Nidälven från 1940-talet, senare praktnummer med Streaplers, ett av

Connies favoritband.

– Kom och slå dig ner, egen låt om livets stress. Sitt på verandan och lyssna

till vinden och fåglarna.

– Att ha en vän ger glädje genom livet, egen låt tillkommen hastigt en

morgon.

– Nicolina, skillingtryck om att inte få välja sin tillkommande själv, eftersom

svärfar in spe är utrustad med en rejäl knölpåk.

- Turistens klagan av en av Connies favoriter, Cornelis Wreesvijk, Den

flygande holländaren.

- Allsångsvals-potpurri. Nu börjar vi höras i publiken. De värsta fördomarna

över våra röstkvaliteter har lagt sig.

– En tänkvärd dikt, Det borde duga som vi är.

– Sång, känd genom Sven-Erik Magnusson, Det tror jag inte på.

- Egen text till den gamla schlagern En sliten grimma hänger i mitt stall med

titel Till minne av en man, en hyllning till odalmannen, den genuine bonden;

Connies pappa.

– Var nöjd med allt, som livet ger från filmen Djungelboken.

– Och som avrundning I natt jag drömde. Alla vill ha fred och ro men ändå har vi det inte!

Connie avkrävdes naturligtvis X-nummer och det blev Owe Törnkvists slag-

dänga från 1958, Dagny. – Som XX-nummer presenterade Connie Dinosaurie-visan och Krokodilvisan, topplistade i det Dagis, där Connie jobbar.

Tack Connie Bergholtz och välkommen åter.

 

2018 04 13 Jan Berlin

 

 

 

Årsmöte 8 mars

 

Årsmötet inleddes av Jan Berlin med sedvanlig parentation över fyra under året

bortgångna medlemmar: Karl-Erik Almkvist, Maj-Britt Olofsson, Birgit Olofsson och Anna Olsson. De avlidnas minne hedrades med en stund av tystnad.

Ordföranden Rikard Arvidsson hälsade de knappt 30 närvarande medlemmarna

välkomna till Sockengillets 21:a årsmöte (tidigare lägstadeltagande vid års-

möte är 42) och välkomnade även kvällens underhållare, Bjuvs Ukulelegäng,

till trekvarts musik och sång.

 

Ukulelegänget var en härlig upplevelse för oss, som inte stiftat bekantskap med

det tidigare; 13 spel-och sångglada damer och herrar, 12 utrustade med ukulele

med ett dragspel som melodiinstrument och efter hand dök även andra instru-

ment upp vid behov såsom mandolin, fiol, munspel, kastanjett och (faktiskt)

tvättbräda. Repertoaren var av passande allsångstyp som By the river of Baby-

lon, Seemann, Tantis serenad, Good luck charm, Fernando, Fredriks gånglåt,

From a Jack to a King, Viggen , Pärleporten plus ytterligare en rad låtar. Vi fick även höra historien om hur Ukulelegänget tillsammans med en armé av likasinnade, totalt 1547 stycken, för några år sedan i Helsingborg spelade in sig i Guiness Rekordbok, där man blev kvar under några år innan japanerna i någon

6-miljonerstad lyckades skrapa ihop ytterligare några hundra ukulelespelare.

Tack Bjuvs Ukulelegäng och välkomna åter till Röke.

 

Efter en stärkande fikapaus var årsmötet redo tänka de stora tankarna och fatta de kloka besluten. Årsmötet valde sittande ordförande och sekreterare, Rikard

Arvidsson och Cecilia Lundström, att leda mötet. Verksamhetsberättelse, resul-

tat/balansräkning och revisorernas berättelse för 2017 föredrogs och styrelsen

beviljades ansvarsfrihet för sitt fögderi.- Vid §11, Förslag/motioner, förelåg

sensationellt nog en sådan, vilket inte har hänt under de senaste 10 åren, en av

medlemmarna sorgligt underutnyttjad möjlighet att påverka direkt.

 

Ebbe Persson, Vittsjö, föreslog att ordföranden väljes på ett år istället för på två år.

Förslaget bifölls av ett enigt årsmöte och vann därmed omedelbart laga kraft.

Verksamhetsplanen för 2018 och 2019 innehöll en del nyheter: utgivning av

fotoboken Rökebilder III under året; utreda förutsättningarna för nytt projekt

Levande historia; intensifiera arbetet med Bygdeband, bygdens dokumentation

på Internet; följa upp arbetet med Arkeologi utan spade; återuppta traditionen

med Bottegröd; hemsidan görs om för att bli aktuellare och anpassas för smarta telefoner.

 

Medlemsavgiften har inte höjts på många år men styrelsen ansåg att detta nu skulle vara välgörande för ekonomin. Årsmötet tillstyrkte höjning till 150:-

från 2019. Budget för 2018 godkändes.

 

Kenth Thornström slutade efter flera år i styrelsen och avtackades med en blomma, inte minst som tack för sina energiska insatser inom föreningens nya

verksamhetsområde Arkeologi.

 

Ordföranden tackade oss alla för kvällen och önskade oss och sig själv lycka till

med föreningsarbetet under 2018.

 

2018 03 12 Jan Berlin

 

 

Länk till info om styrelse och utskott

 

 

Öppet hus med bildvisning 15 februari

 

 

Vi var faktiskt bara 20 personer, som bänkat oss i Sockenstugan, för att ta del av ett 100-tal äldre och nyare rökebilder.

Den första avdelningen bestod av ca 60 äldre bilder (flertalet första hälften av 1900-talet), som presenterades via digitalprojektor, vilken dock inte släppte ifrån sig några bilder förrän efter 15 minuters tryckande på knappar och pillande på kontakter. Under tiden erinrade vi övriga oss, inte utan nostalgi, gamla tiders gedigna projektorer med slamrande bildväxlare, brusande fläkt och ett moln av damm genom ventilationshålen. Det enda, förutom ström-avbrott, som kunde störa föreställningen, var att lampan gick sönder, varför en medhavd reservsådan ingick i varje välförberedd bildvisares utrustning.

 

Det digitala micklandet gav resultat och Johnny Svensson och Lennart Olsson kunde presentera 20 fotografier av icke identifierade gårdar från ca 1900-1920. Resultatet blev magert; några möjliga men osäkra förslag. Ett par av gårdarna var redan vid fotograferingen rejält nedgångna och sedan länge försvunna, Andra sannolikt till oigenkänlighet om- och tillbyggda. Det fanns inte heller just några landmärken, som kunde hjälpa till med identifieringen.

 

Sedan följde ett 40-tal foton med varierande motiv: skolfoton, person-porträtt, mönstrings-bilder, Levins affär (bl.a busshållplatsen vid affären på linjen Vittsjö-Tyringe),fritids-föreningen, hushållskurser, hemvärnets julfest, mejeriet och en imponerande bild från en trädgårdsanläggning med vattenfall i Englarp.

 

Sven-Ingvar Bengtsson tog över och visade ett fyrtiotal bilder ur sina samlingar, flertalet ca 10 år gamla. Sven-Ingvar var utrustad med en rejäl projektor modell äldre, av ickedigitalt slag, dock försedd med finessen autofocus, som emellanåt kunde leva sitt eget liv. Här fick vi se Röke Blås konsertera vid Algustorpssjön, nationaldagsfirande vid Sockenstugan med skolorkester och jubilerande skolklasser. Vidare Sockengillets 10-årsjubileum, bilrallyt, frågesporter, friluftsgudstjänster, kyrkogårdsvandringar, julmarknader, adventskaffe och bröderna Levin i museibutiken.

 

Tack herrar bildvisare och Gertrud och Christina i köket för denna kväll.

 

2018 03 01 Jan Berlin

 

 

 

Öppet hus 18 januari med författarbesök

 

Antonia Andersson, Slättsjö, berättade om sitt skrivande. 28 lyssnare fanns på plats, när Antonia berättade med utgångspunkt från sin första roman Anjas liv. En andra, fristående del med samma karaktärer är att vänta.

 

Att skriva en roman är inte, förstod vi ganska fort, bara att sätta sig vid datorn och resa sig 350 sidor senare med ett färdigt korrektur i handen.

 

För Antonias del vaknade skrivarintresset i skolan, för att förverkligas många år och livserfarenheter senare under mammaledighet. Hon skrev ned sina mardrömmar och upptäckte, att detta var en god självhjälp. Såväl händelser som människor kan vara hämtade ur verkliga livet och det är viktigt att kunna fömedla och beskriva känslor och detaljer.

 

Om fakta presenteras bör dessa klara en kontroll och i den aktuella boken ledde detta till research hos både polis och patologer. När Antonia var färdig hade hon material för en rejäl bok på 540 sidor men här reagerade förläggaren och bad om nedbantning med ett par hundra, plus avkortning

av längre meningsbyggnader. Intressant! När skaparkraften bryter ut är den tydligen svår att stoppa. Antonia avslutade med att läsa några utdrag ur boken.

 

Tack Antonia Andersson för denna inblick i författarens vedermödor.

 

2018 02 08 Jan Berlin